• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Digitalisaation edistäminen

  RAKLI tekee töitä digitalisaation edistämiseksi alalla

  Rakennetussa ympäristössä digitaalisuus näyttelee yhä keskeisempää roolia, sillä toimiala, kuten moni muukin ala, on murroksessa. Alan toimijoille digitaalisuuden hyödyntämiseen perustuvat liiketoimintamallit mahdollistavat merkittävän potentiaalin, myös vientiliiketoimintaan, luoden samalla pohjaa Suomelle tärkeille investoinneille. Panostukset digitaalisen rakentamisen ja kiinteistöalan ekosysteemiin edesauttavat Suomea tavoitteessa olla rakennetun ympäristön testialusta uusille teknologisille ratkaisuille.

  RAKLIssa työtä digitaalisuuden edistämiseksi tehdään laaja-alaisesti. Yksi toiminnan muodoista on törmäyttää kasvuyrityksiä ja vakiintuneita yrityksiä, jonka myötä myös kiinteistöalan suurin kasvuyritys-tapahtuma RecoTech sai alkunsa. Samalla tuomme Suomea osaksi kansainvälistä Proptech-verkostoa. Seuraamme mitä kasvuyritysten saralla tapahtuu ja viemme viestiä jäsenillemme uusista teknologioista ja innovaatioista. Olemme verkottuneet myös kansainvälisesti sekä mukana alan tapahtumissa ja viemme viestiä suomalaisesta osaamisesta kansainvälisille areenoille.

  Lisäksi luomme edellytyksiä jäsenistön toiminnalle edistämällä hyvien innovaatiomallien käyttöönottoa. Olemme mukana kehittämässä yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa Platform of Trustia, joka harmonisoi eri lähteistä tulevan datan yhteisesti käytettävään muotoon mahdollistaen näin dataan perustuvien ekosysteemien syntymisen. Haluamme myös edistää rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvän tiedon avaamista ja hyödyntämistä.

  Lisätietoa:
  Platform of Trust

  RAKLIn digikysely

  RAKLI selvitti vuoden 2018 lopulla jäsenistönsä nykytilaa digitaalisuuden hyödyntämisessä ja siihen liittyviä tulevaisuuden näkymiä. Selvityksen tavoitteena oli tarjota alan toimijoille läpileikkaus liiketoiminnan digitalisoinnin nykykäytäntöihin ja tulevaisuuden kehityssuuntiin. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2018 ja se oli jatkumoa vuonna 2016 toteutetulle vastaavalle kyselylle.

  Digitaalisuuden vaikutus toimialan muutokseen oli lähes yksimielistä, sillä 95 prosenttia vastaajista näki, että digitaalisuus tulee muuttamaan toimialaa vähintään jonkin verran. Yritysten valmistautuminen muutokseen kuitenkin vaihteli huomattavasti, sillä vain 13 prosentilla yrityksistä oli erillinen digistrategia, joka oli linkitetty myös yrityksen strategiaan. Muutos vuodesta 2016 on kuitenkin selvä, sillä silloin tehdyssä kyselyssä digistrategia oli vain neljällä prosentilla.

  Yritysten tavoitteet digitaalisuuden hyödyntämisen suhteen painottuvat vahvasti nykyisen liiketoiminnan tehostamiseen 77 prosentilla vastaajista. Huomioitavaa on, että 40 prosenttia näki kannattavuutensa olevan keskivertoa parempi. Yllättävää taas se, että vain 6 prosenttia vastanneista haki digitaalisuuden avulla uuden liiketoiminnan luomista.

  Yrityksien panostukset innovaatio ja kehitystoimintaan olivat maltillisia, sillä hieman yli viidennes vastaajista panosti alle yhden prosentin liikevaihdostaan ja 40 prosenttia vastaajistakin panosti alle kaksi prosenttia liikevaihdostaan.

  Kolme keskeisintä haastetta liiketoiminnan digitalisoinnissa olivat:

  • resurssien riittävyys kehitysprojekteihin (74 %)
  • riittävä osaaminen digitaalisten järjestelmien, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen (50 %)
  • riittävä ymmärrys siitä, miten hyödyntää digitaalisia järjestelmiä, ratkaisuja ja palveluja toiminnassa (26 %)

  Tutustu tuloksiin:
  RAKLIn digikysely