• fi
 • en
 • Ohjeistus RAKLIn jäsenille koronaviruksen vaikutuksista kiinteistöjen ylläpitoon

  24.03.2020

  Ohjeistusta on päivitetty 11.3.2021

  Tilojen käyttöön ja käyttöasteisiin on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota vallitsevassa koronatilanteessa. Turvaetäisyyksien säilyttäminen sisätiloissa on tärkeää samoin kuin kosketeltavien pintojen puhtaanapito.

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan ole merkittävä. Lisäksi THL toteaa, että koronavirukset ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne eivät säily tartuttavina pinnoilla pitkään, etenkään vaihtelevissa lämpötiloissa.  Koronavirukset tarttuvat hengitystie-eritteiden välityksellä joko ilman tai pintojen kautta.  

  Pisaratartunnassa pisarat leviävät 1-2 metriin asti. Tilojen käytössä tulisi siis varmistua, että 2 metrin etäisyys ihmisten välillä on mahdollista säilyttää. Nykyisen tiedon mukaan koronavirus leviää myös aerosolihiukkasten välityksellä. Tiloissa on varmistuttava riittävästä ilmanvaihdosta, mikä Suomessa tarkoittaa normaalia säännöstenmukaista ilmanvaihtoa. Tiloissa, jotka ovat käytössä, on syytä tarkistaa, että ilmanvaihtolaitteet toimivat suunnitellulla tavalla ja ilmamäärät vastaavat tiloissa tapahtuvaa toimintaa ja henkilömääriä. On myös varmistuttava siitä, että ilma vaihtuu koko tilassa ja erityisesti on huolehdittava, että puhdasta raitista ilmaa saadaan jatkuvasti työpisteille tai muille alueille, joissa oleskellaan pidempiä aikoja yhtäjaksoisesti. Ilmanvaihdon pienentäminen tilojen vähentyneen käytön takia saattaa olla terveysriski, johon kehotamme suhtautumaan suurella varovaisuudella. Kokonaan tyhjäksi jääneissä rakennuksissa lämpötilojen alentaminen ja ilmanvaihdon pienentäminen on toki järkevää.  Toistaiseksi ei ole voitu osoittaa koronaviruksen kulkeutuvan tartuttavana pitkiä matkoja ilmavirtausten mukana ja ilmanvaihtojärjestelmien merkitys viruksen levittäjinä on siis epätodennäköinen. Erityisesti kysymyksiä on herännyt liittyen lämmöntalteenottolaitteisiin ja niissä mahdollisesti oleviin vuotoihin. Suomessa lämmönsiirtimissä käytäntö on ollut jo pitkään, että paine tuloilmapuolessa on suurempi kuin poistoilmassa, jolloin vuodoista ei ilmanlaadun kannalta ole haittaa.

  Painesuhteiden tarkastamiseen ja muuta laitteistoihin liittyvää ohjeistusta on saatavilla REHVAn (Federation of European Heating Ventilation and Air Conditioning Associations) verkkosivuilla.

  Tiloissa, jotka ovat aktiivisessa käytössä, on nyt syytä kiinnittää erityistä huomiota kosketeltavien pintojen siivoukseen. Tällaisia pintoja ovat esimerkiksi portaiden ja liukuportaiden käsinojat, toimistotiloissa työpisteet, ovien kahvat sekä hissien ja valaistuksen kytkimet. Pintojen siivouksessa voidaan käyttää samoja aineita ja siivousmenetelmiä kuin normaalitilanteessakin käytetään. WC- ja pesutiloissa on varmistettava, että saatavilla on aina saippuaa ja käsipyyhkeitä. Tiloihin on hyvä tuoda lisäksi saataville käsidesinfiointiainetta. Ilmaa puhaltavat käsikuivaimet on syytä poistaa käytöstä. 

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivia jäseniämme suosittelemme tutustumaan myös tartuntatautilakimuutoksen (147/2021) kirjallisen suunnitelman laatimiseen.

  RAKLI seuraa tilannetta ja päivittää ohjeistusta tarvittaessa. 

  Lisätietoja:
  Juho Kess, 050 534 3955
  juho.kess@rakli.fi