• fi
 • en
 • IPT²-hanke nostaa tuottavuuden ja projektiosaamisen uudelle tasolle

  17.03.2017

  Yksitoista julkista tilaajaorganisaatiota käynnistää kolmevuotisen integroivien projektitoimitusten tut-kimus- ja kehityshankkeen. IPT2-hankkeen missiona on nostaa suomalainen kiinteistö- ja rakennusalan projektiosaamisen Euroopan kärkeen. Puitteet yhteiskehittämiselle tarjoavat RAKLI ja Vison Alliance Partners.

  Vuosina 2017-2019 toteutettavan IPT²-hankkeen tavoitteena on tilaajaorganisaatioiden osaamisen laajentaminen ja syventäminen sekä erilaisten rakennetun ympäristön projektien ja palveluiden tuottavuuden parantaminen. IPT²-hankkeen avausseminaari järjestettiin 14.3. Tilaisuudessa puhuttiin muun muassa tuottavuuden kehittämisestä, virtauttamisen työkaluista, tilaajan tavoitteiden jalkauttamisesta ja ihmisten johtamisesta.

  Tulokset on tarkoitus saavuttaa keskittymällä koko projekti- ja palvelutuotannon käytäntöjen uudistami-seen, arvon tuottamiseen suunnittelussa sekä rakentamisen tuottavuuden parantamiseen muun muassa lyhentämällä läpimenoaikoja 20-40 prosentilla.

  Mukana 11 tilaajaorganisaatiota

  IPT²-hankkeen rahoittavat Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Finavia, Helsingin yliopisto, Liikennevirasto, Kainuun sote sekä Kanta-Hämeen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit.

  Hanke koostuu 11 pilottiprojektista ja se laajentaa integroitujen toteutusmuotojen käyttöä tilaajaorganisaatioissa, yrityksissä sekä kokonaan uudenlaisissa hankkeissa. Malleja on tarkoitus kehittää muun muassa tie- ja katuverkon hoito- ja kunnossapitosopimuksissa sekä uusissa sairaalahankkeissa.
  Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen budjetti on noin 800 000 euroa.

  Jatkoa vuosien 2014-2016 pilottihankkeille

  IPT²-hanke jatkaa vuosina 2014-16 toteutettua IPT-hanketta, jonka tuloksia kootaan parhaillaan RT-kortistoon allianssisopimuksiksi ja tilaajan ohjeeksi. Hankkeessa koulutettiin noin 130 tilaajien asiantunti-jaa ja käynnistettiin 11 pilottiprojektia, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio ylittää reilusti 600 miljoonaa euroa.

  Lisätietoja:

  IPT²-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden yhteinen integroivien projektitoteutusmallien (IPT) tutkimus- ja kehityshanke kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen missiona on nostaa suomalainen projektiosaaminen Euroopan kärkeen. Hankkeen tilaajina toimivat Finavia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kainuun sote, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki. Hankkeen toimeksiantajana toimii RAKLI ry ja sen operatiivisesta toteuttamisesta vastaa Vison Oy.