• fi
 • en
 • Y&I-johtoryhmä: Näpertelemällä näivetymme – muutosta tehdään nyt

  Maailma muuttuu – sen tiedämme kaikki, mihin suuntaan – sitä voimme vain arvailla. Voimmeko kuitenkin osaltamme olla muokkaamassa tulevaisuutta haluamaamme suuntaan? Muutos voi todellakin olla aktiivista vaikuttamista tai passiivista ajelehtimista.

  Perinteisesti erilaiset kriisit ovat synnyttäneet uusia, ennen näkymättömiä voimavaroja ja ratkaisuja. Kriisiä ei nyt kannata jäädä odottamaan. Yhteiskunnan muutostekijöiden ja muutosten vaikutusten tunnistaminen toimii hyvänä lähtökohtana uuden luomiselle. Muutoksen aiheuttamassa epävarmuudessa on tärkeä pohtia rohkeasti erilaisia ratkaisuja ja peilata niitä huolellisesti valmisteltuihin tulevaisuuden kehityskulkuihin – samalla hyväksyen, ettemme oikeasti voi tietää tulevasta, vaan on hyväksyttävä kokeileva eteneminen.

  Tarvittaessa suunnan muutos ja nopea reagointi yllättäviin asioihin on säilytettävä. Monet käynnissä olevat muutostekijät muokkaavat myös rakennettua omaisuutta ja siihen liittyviä rakenteita. Tarvitsemme laaja-alaista lähestymistapaa ja vaikutusten arviointia infra- ja kiinteistöomaisuutemme merkityksestä Suomelle ja sen hyvinvoinnille.

  RAKLIn kantava voima on edistää tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Hyvinä esimerkkeinä ovat erilaisten selvitysten laatiminen tai ajankohtaisten selvitysten esille nostaminen, jolloin tietoon pohjautuva päätöksenteko on mahdollista ja parhaaseen lopputulokseen pääseminen on varmempaa.

  Tuoreessa VTT:n ja TAMK:n laatimassa Liikenneinfrastruktuuri 2040 -raportissa hahmotellaan onnistuneesti erilaisia polkuja ja panostuksia liikenneinfran ylläpitoon ja kehittämiseen neljässä vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa. Mikään näistä skenaarioista tuskin toteutuu sellaisenaan, mutta erilaisten tulevaisuuskuvien kautta on mahdollista avata keskustelua valintojen ja päätösten vaikutuksista siihen, millaista Suomea olemme rakentamassa.

  ”Tavoitteena parempia väyliä, sujuvampaa liikennettä” Liikenne-ja viestintäministeriön laaja selvitys edellä mainitulla otsikolla tuo esille vaihtoehdon ratkaista valtion ylläpitämän liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen tulevaisuuden rahoitusongelmat yhtiömallilla. Samalla taklattaisiin päästötavoitteet autokannan nopeammalla uudistumisella ja sähköistymisellä sekä mahdollistettaisiin erilaisten asiakaslähtöisten liikennepalvelujen syntyminen.

  Isot muutokset vaativat laajaa vuoropuhelua, yhteistä ymmärrystä sekä joskus myös riittävästi aikaa. Onneksemme ratkaisujen etsiminen jatkuu edelleen työryhmissä. Tavoite on yhteinen. Loppupeleissä kyse on siitä, riittääkö meillä uudistumiskykyä ja tahtoa tavoitteen saavuttamiseen.

  RAKLIn Yhdyskunta ja Infra -johtoryhmä