• fi
 • en
 • Sara Järvinen: Oppimisympäristöjen uudet tuulet

  Uudenlaiset oppimisympäristöt ovat yhdistelmä fyysisestä, sosiaalisesta ja virtuaalisesta tilasta. Tällaisesta uudenlaisesta oppimisympäristöstä hyvänä esimerkkinä toimii Otaniemeen muuttanut Haukilahden lukio, jossa järjestettiin RAKLIn oppimisympäristöt -teemaverkoston ensimmäinen Benchmarking morning -tilaisuus. Haukilahden lukio toimii nykyään Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalueella ja pääosa opetuksesta järjestetään lukion ”sydänrakennuksessa”, Laineessa.

  Laineen fyysiset tilat ovat ilmeeltään visuaalisia ja värikkään pirteitä. Värimaailmassa on käytetty paljon vihreän ja sinisen eri sävyjä sekä punaista. Värien psykologiaa ajatellen värimaailma sopii hyvin oppimisympäristöön. Vihreällä nähdään olevan rauhoittava, punaisella aktivoiva ja sinisellä luovaa ajattelua tukeva vaikutus. Oppimisympäristön huonekaluista suurin osa, kestävän kehityksen hankkeeseen sopien, on hankittu käytettyinä. Vaikka kaikki ei olisikaan uutta, voivat tilat olla viihtyisiä ja näin saadaan myös budjettia pienemmäksi.

  Kestävää kehitystä tukevassa Koulu palveluna -konseptissa tilat ovat joustavia, lehtoreilla ei ole omia opetustiloja ja opetuksessa hyödynnetään muuta lähiympäristöä. Fyysiset tilat ovat moneen käyttöön sopivia, kuten uusi monitoimitila, joka taipuu niin juhlien järjestämiseen kuin opiskelijoiden rennoksi ajanviettopaikaksi. Opiskelijat ovat osaltaan päässeet vaikuttamaan tiloihin ja osallistavan suunnittelun hyötynä onkin, että tiloista tulee käyttäjilleen mieluisammat ja tärkeämmät.

  Uudessa toimintamallissa yhteisöllisyys ja sosiaalinen ulottuvuus on nostettu jalustalle. Tavoitteena on, että lukiolaisten ja yliopisto-opiskelijoiden kesken tulisi kohtaamisia ja lukiolaiset näkisivät konkreettista yliopistomaailmaa. Kohtaamisten mahdollistaminen opiskelijoiden ja opettajien kesken on myös otettu huomioon suunnittelussa. Koulun kahviossa ja käytävillä on mahdollisuus luonnollisiin kohtaamisiin, lisäksi käytävien yhteydessä on muutamia pieniä tapaamishuoneita opettajien ja opiskelijoiden välisiin keskusteluihin. Yhteisöllisyys ei itsestään synny, eikä yhteisön olemassaolo aina ole tae yhteisöllisyyden muodostumisesta. Yhteisöllisyys vaatii vuorovaikutusta, avointa kommunikaatiota, luottamusta ja osallistumista.

  Toiminta uusissa tiloissa edellyttää yleistä kulttuurin muutosta. Pelkästään uuden teknologian, huonekalujen tai uusien aatteiden tuominen eivät ainoastaan riitä vaan käyttäjien tulee adaptoitua niihin. Haukilahden lukiossa muutos on viety läpi onnistuneesti, vaikka oppimisympäristönä Otaniemen kampusalue on täysin uudenlainen. Koulu palveluna -toimintamalli on saanut hyväksyntää ja tämä näkyy esimerkiksi piikkinä Haukilahden lukioon hakeneiden opiskelijoiden määrässä.

  Haukilahden lukio on ensimmäinen Espoon sivistystoimen käynnistämässä Joustavan oppimisen tilat-hankkeessa (JOT), jossa pyritään kehittämään koulujen oppimisympäristöjä muuttuviin tarpeisiin. JOT-hankkeessa perimmäisenä ajatuksena on, että koulu nähdään palveluna. Lähiympäristön tiloja ja resursseja pyritään hyödyntämään monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Yhteistyöllä pyritään omistajuuteen, saavutettavuuteen ja joustavuuteen. Vierailun perusteella ainakin Haukilahden lukion opiskelijat ja henkilökunta vaikuttivat tyytyväisiltä pysyvässä väistötilassa Otaniemen kampuksella. Nähtäväksi jää, aletaanko tätä hyväksi todettua toimintamallia käyttää laajemminkin oppimisympäristöjen parissa.

  Sara Järvinen

  Aiheestä lisää myös RAKLIn tiedotteessa: Oppia ikä kaikki – vierailu Haukilahden lukioon Espooseen