• fi
 • en
 • Juho Kess: Oulussa rakennetaan maailman älykkäintä sairaalaa

  Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja perusparantaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. Osana tätä ohjelmaa on käynnistetty RAKLIn kehitysklinikka, jossa tavoitteena on kehittää uudenlaisia ratkaisuja turvallisten ja terveellisten olosuhteiden varmistamiseksi.

  Klinikkatyöskentely käynnistyi jo syksyllä 2017 tarveselvitysvaiheella, jossa selvitettiin suomalaisten sairaalarakennuttajien tavoitteita uusille ratkaisuille. Kävimme kyselemässä näkemyksiä myös norjalaisilta sairaalarakennuttajilta, eli Sykehusbyggiltä, joka vastaa kaikista Norjan julkisista sairaalarakennuksista. Näyttäisi, että Norjassakin juuri sairaalarakennuttajat ovat kiinteistöalan edelläkävijöitä.

  Osallistujien into ja nykytekniikan huikeat mahdollisuudet lavensivat alkuperäisen kehitysklinikkamme tavoitteen kattamaan melkein kaikki teknologialla sairaalarakennuksissa mahdollisesti ratkaistavissa olevat asiat. Kevään 2018 aikana ratkaistaviksi aihekokonaisuuksiksi määritettiin:

  1. Ihmisten ja esineiden paikannus ja -logistiikka
  2. Sensori- ym. mittaustiedon hyödyntäminen
  3. Sairaalan käyttöön ja rakennustyömaahan liittyvä tiedonhallinta ja viestintä
  4. Sairaalarakennuksen ja hoitotilojen käytön ja ylläpidon ohjaus
  5. Mikrobien ja epäpuhtauksien havaitseminen ilmasta ja pinnoilta

  Käytännössä haluamme siis, että potilaiden ei tarvitse enää odottaa, ihmiset ja tavarat on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, työmaalla ei loju rakennusmateriaaleja ja työkoneita, meillä on reaaliaikainen tieto sisäilmastosta ja ihmisten kokemuksesta, viestit kulkevat henkilöltä toiselle ilman välikäsiä, ja että tilat ovat tehokkaasti käytössä ja paikat puhtaana.

  Näitä haasteita esittelimme Oulussa 6.2.2018 laajalle joukolle yrityksiä, joilta löytyi osaamista rakentamisesta, kunnossapidosta, mittaroinnista, informaatioteknologioista. Liki 30 yritystä otti ilolla haasteen vastaan ja tulee ratkomaan tilaajien toiveita kevään 2018 aikana järjestettäviin työpajoihin. Nyt haemme mukaan muita rakennuttajia ja rakennusalan yrityksiä, joilla olisi kiinnostusta tulla mukaan sairaalarakennuttajien vetämään edelläkävijäjoukkoon.