• fi
 • en
 • Viena Suhonen: Katse kohti tulevaisuutta

  Haukilahden lukiossa Otaniemessä järjestettiin helmikuun alussa Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja oppimisen tavat -seminaari. 3L Educationin ja RAKLIn järjestämän tilaisuuden tarkoituksena oli tuoda uusia ajatuksia ja konsepteja opiskeluympäristöjen parissa työskenteleville kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille.

  Seminaarissa pidetyissä puheenvuoroissa nostettiin esille monia tärkeitä ajatuksia ja olennaisia näkökulmia koskien oppimisympäristöjen tulevaisuutta. Aiheina käsiteltiin muun muassa opetussuunnitelmaa, julkisen hankinnan näkökulmaa, koulu palveluna -konseptia, teknologiamurrosta ja digitalisaatiota.

  Maailman ja yhteiskunnan muuttuessa olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistaminen ja uudelleen suunnittelu saattaa hyvinkin olla paikallaan, jotta asioita voidaan kehittää vastaamaan nykyajan käsityksiä ja maailmankuvaa. Järjestetyn seminaarin kaltaiset tilaisuudet edistävät ajatusten vaihtoa ja asioiden kehittymistä omilla tahoillaan. Puheenvuorojen annin perusteella voi päätellä, että oppimisympäristöihin liittyvä keskustelu ja pohdinta on kovassa vauhdissa Suomessa, ja käytännönratkaisujakin on jo päästy kokeilemaan.

  Levitessään laajemmalle Koulu palveluna -konsepti voi tuoda opetuksen osaksi kaupunkikuvaa ja muuta lähiympäristöä, kuten konseptia hyödyntävä Haukilahden lukio osoittaa. Digitalisaatio taas on jo vahvasti osana oppimisympäristöä ja opetusta, ja uusi opetussuunnitelmakin astui voimaan vuonna 2016.

  Professori Jarmo Suominen sanoi puheenvuorossaan, että kyse ei ole siitä, miten kaupunkia rakennetaan vaan miten sitä käytetään. Voitaisiinko siis kaupunkia hyödyntää laajemmaltikin oppimisympäristöjen kehittämisessä? Nähdäänkö tulevaisuudessa enemmän koulu palveluna -konseptia noudattavia oppimisympäristöjä vai pitäydytäänkö vanhassa ja tutussa?

  Tällä hetkellä oppilaat ja heidän yksilölliset tapansa oppia ovat suunnittelun keskiössä. Tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet koulussa ja opetuksen parissa. Tärkeää on, että tilat tukevat oppimista ja kehitystä sekä varmistavat laaja-alaisen oppimisen.