• fi
  • en
  • Lotta Partanen, EcoReal Oy: Vastuullisuusraportoinnilla askeleen edelle muita

    Tiesitkö, että vastuullisuudella on suuri merkitys asiakkaan valinnoissa? Tiesitkö, että vastuullisuus edistää innovatiivisuutta ja mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun? Tiesitkö, että vastuullinen toiminta auttaa turvaamaan yrityksesi tulevaisuuden?

    Vastuullisuus tuo yritykselle kilpailuetuja. Se on nouseva trendi, joka näkyy asiakkaiden valinnoissa. Silti siitä raportointi on erityisesti pienissä ja keskisuurissa suomalaisyhtiöissä vielä vähäistä. Myös kiinteistöalalla ainoastaan pieni osa yrityksistä raportoi vastuullisuudestaan säännöllisesti. Miksi jättää siis raportoimatta, kun useiden kilpailuetujen lisäksi se vie askeleen edelle muita toimijoita?

    Miten raportoinnissa pääsee alkuun? Ensiksi kannattaa pohtia, mitkä vastuullisuusnäkökohdat ovat juuri teidän toiminnassanne tärkeitä ja mitä sidosryhmät odottavat. Esimerkiksi kiinteistöalalla tärkeän sidosryhmän muodostavat kiinteistöjen käyttäjät, jotka odottavat turvallisia ja terveellisiä tiloja. Tilojen eteen tehty työ on vastuullisuutta – siitä kannattaa siis viestiä! Lisää sopivia näkökohtia on listattu esimerkiksi RAKLI-KTI-vastuullisuustyökaluun.

    Valituista vastuullisuusteemoista ja -näkökohdista kannattaa koostaa vastuullisuusraportin runko, johon sisällytetään tavoitteet tuleville vuosille. Valmista runkoa seuraamalla voidaan helposti viedä tavoitteet ja periaatteet teoiksi sekä seurata toiminnan vuosittaista kehittymistä. Ei tämä sen kummempaa ole – siitä vain erottumaan joukosta!