• fi
 • en
 • Kiinteistöliiketoiminta ei voi olla tämän kriisin rahoittaja

  Kauppalehdessä 18.3. (KL 18.3.) julkistettiin yli sadan yritysvaikuttajan 10 kohdan vetoomus, jossa ehdotettiin muun muassa hallitusta tukemaan yritysten vuokrien maksua tai laatimaan määräajaksi lakia, joka estää vuokrasopimusten purkamisen maksamattomien vuokrien avuksi.

  Käsillä oleva tilanne on hyvin poikkeuksellinen, vaikeasti ennakoitava ja vaikuttaa laajasti koko yhteiskuntaan. Yhdymme ajatukseen siitä, että hallituksen on tehtävä merkittäviä toimenpiteitä pysyvien vaurioiden minimoiseksi. Yksi mahdollisista keinoista on juuri tuo yritysten vuokrien maksun tukeminen.

  Se, mitä emme näe millään tavoin kohtuullisena on, että lailla sallittaisiin vuokranmaksun väliaikainen keskeyttäminen. Vuokranantajat ovat hyvin erilaisia eikä heille voi sysätä lailla rahoitusvastuuta vuokralaisten tilanteesta. Yhtä lailla monille vuokranantajille tilanne on vaikea ja vaikutukset näkyvät myös näiden yritysten taloudellisessa tilanteessa.

  Yksi toimiala eli tässä tapauksessa kiinteistöliiketoiminta, ei voi olla tämän kriisin rahoittaja. Nyt ehdotettujen toimien tarkoitus olisi tukea yrityksiä, mutta niillä olisi myös päinvastainen vaikutuksensa, sillä ne iskisivät suoraan alamme yrityksiin. Siksi valtion on pystyttävä kantamaan taloudellinen vastuu tällaisista toimista.

  Meillekin RAKLIssa on viime päivien aikana tullut paljon kyselyjä vuokrasopimuksiin liittyen. RAKLIn ammattimaiset jäsenet tuntevat vastuunsa ja moni tälläkin hetkellä käy keskusteluja vuokralaisten kanssa, jotta päästäisiin niin hyvään lopputulokseen kuin se tässä tilanteessa on mahdollista. Kiinteistönomistajan ja vuokralaisten molempien etu on pitkä ja hyvä vuokrasuhde. Ymmärrystä ja toimenpiteitä siis vaaditaan pöydän molemmin puolin.