• fi
 • en
 • Allianssikyvykkyys – sisään rakennuttua vai opittua?

  Allianssien ja muiden IPT-projektien yhteydessä puhutaan yhteistyöstä korostetusti, sillä jokainen muillakin toteutusmuodoilla toteutettu hanke on tehtävä hyvää rakennustapaa noudattaen osapuolten yhteistyössä. Kuitenkin yhteistoimintamallien uskotaan antavan yhteistyöhön todellisen mahdollisuuden. Yhteistoimintamallit nostavat esiin tarvetta määritellä uusia kyvykkyyksiä, kuten allianssikyvykkyys. Sanotaan, että kaikkien osapuolten tulee olla allianssikyvykkäitä suoriutuakseen yhteistoimintamallilla tehtävistä hankkeista, mutta kyvykkyyden määritelmä jää silti roikkumaan.

  Mitä on allianssikyvykkyys? Onko se sisään rakennettu naftaliinista esiin kavettu ominaisuus, joka on odottanut yhteistoimintamalleja noustakseen pintaan? Onko se jotain, jota voimme oppia uusien toteutusmuotojen yleistymisen myötä?

  Helppo vastaus, vaikea tulkita

  Väitän, että kysymykseen on olemassa oikeinkin helppo vastaus, jota voidaan vähän jopa tarkentaa vastaajasta riippuen. Allianssikyvykkyys on:

  1. kyky olla mukana allianssiprojektissa ja ymmärtää allianssin toimintatavat
  2. kyky toimia hankkeen parhaaksi yhteistyössä muiden kanssa
  3. kyky tulla pois omasta siilosta

  Väitän myös, että nämä ovat kelpo vastauksia, mutta kuulijalle jää tulkittavaksi se, mitä ne oikeasti tarkoittavat. Jokainen meistä tulkitsee ja luo oman määritelmänsä allianssikyvykkyydelle perustuen omiin näkökulmiinsa ja arvoihinsa. Pienen pohdinnan jälkeen huomaakin, etteivät nuo helpot vastaukset oikeasti kerro meille mitään siitä, mitä meiltä odotetaan ihmisinä ja yhteistyökumppaneina. Viimeistään siinä vaiheessa, kun allianssikyvykkyys on mittarina tarjousta arvioitaessa tai kannustinjärjestelmää luotaessa, tulisi pohtia tätä hiukan syvällisemmin ja yhdessä varmistaa, että kaikki ovat samaa mieltä määritelmästä.

  Sisään rakennuttu vai opittu kyvykkyys vai vähän molempia?

  Joillekin meille allianssikyvykkyyteen yhdistetyt ominaisuudet kuten avuliaisuus, rehtiys, toisten arvostaminen, kokonaisuuden hahmottaminen osaoptimoinnin sijaan sekä kyky johtaa itseään ja muita tulevat luonnostaan ja joidenkin meistä tulee niitä kaivaa hiukan syvemmältä ja opetellakin. Uskon, että kaikilla meillä kuitenkin on tuo kyvykkyys jollain tasolla olemassa, kun tiedämme mitä etsiä. Täysin mahdotontakaan tapausta ei ole, kun annetaan oikeat neuvot ja ohjataan oikeaan suuntaan.

  Ihminen on keskiössä yhteistoimintamalleissa, erityisesti kun niissä noudatellaan LEANin perusperiaatteita. Tällöin myös johtajuus, ihmisten johtaminen ja itsensä johtaminen nousevat keskiöön. Näitä opetetaan tänä päivänä korkeakouluissa, joten niitä voi myös oppia. Näin ollen satsaamalla ihmisten koulutukseen niin allianssin ja IPT-hankkeiden kuin LEANin periaatteista sekä johtamisen ja johtajan ominaisuuksista voidaan allianssikyvykkyyttäkin oppia.

  Hyviä allianssikyvykkäitä tyyppejä syntyy koko ajan, kunhan aidosti panostetaan allianssikyvykkyyteen ja sen määrittelyyn sekä annetaan kaikille mahdollisuus oppia.

  Mitä allianssikyvykkyys on sinun mielestäsi?