• fi
 • en
 • Miten kuntapäättäjä voi vaikuttaa asumisen kustannuksiin?

  • Lisätä asuntorakentamisoikeutta monipuoliselle asuntotarjonnalle kaavoin, tontein ja poikkeusluvin erilaisista sijainneista, etenkin täydennysrakentamiskohteista joukkoliikennepalvelujen ääreltä
  • Välttää toteutuskustannuksia lisääviä yksityiskohtaisia asemakaavamääräyksiä
  • Kuunnella markkinoiden kysyntää ja arvioida kriittisesti asemakaavaan tulevia käyttötarkoitusmääräyksiä 
  • Edistää käyttötarkoituksenmuutoksia
  • Ei kiinteistöveron korotuksia

  Asuminen tekee yhä useammassa kotitaloudessa yhä suuremman loven tuloihin. Asumisen kustannusten nousu on kestämätön tie, jonka suitsimiseen kunnilla ja kuntapäättäjillä on käsissään monta työvälinettä.

  Yksi keskeisimmistä on riittävän monipuolisen asuntotarjonnan mahdollistaminen, mikä edellyttää investointikelpoisten tonttien riittävää tarjontaa kasvavilta alueilta. Lähimenneisyydestä löytyy myös esimerkkejä siitä, ettei asuntotuotanto ole pysynyt vastaamaan kysyntään määrällisesti eikä laadullisesti, minkä vaikutukset ovat näkyneet suoraan asuntojen hintojen ja vuokrien nousemisena.

  Asumisen kohtuuhintaisuutta edistetään myös joustavoittamalla kaavoitusta ja keventämällä rakentamisen säätelyä. RAKLIn ja Kiinteistöliiton keväällä 2021 tekemä selvitys osoitti, että kaavavaatimukset vaikuttavat merkittävästi asuntorakentamisen hintaan.

  Suurin kustannuksia lisäävä tekijä on autopaikkavaatimus, jonka lisäksi yhteis- ja liiketiloilla sekä pyöräpaikkavaatimuksilla voi olla huomattava kustannusvaikutus.

  Selvityksen esimerkeissä kaavamääräysten kustannuksia on verrattu 8-kerroksisen, yhden porrashuoneen perustalon toteutuskustannuksiin. Kaavavaatimusten kustannukset olivat noin 15–33 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista perustalon kustannusten päälle.

  Kaavamääräysten yhteisvaikutuksilla voi olla merkittävä vaikutus siihen, voidaanko hankkeita käynnistää tai rahoittaa sekä siihen, kenellä on taloudellisia edellytyksiä ostaa tai vuokrata valmistuvia asuntoja. Siksi kustannustietoisuuden lisääminen siinä vaiheessa prosessia, kun kustannuksiin voidaan vielä vaikuttaa, on ensiarvoisen tärkeää.

  Myös vaatimukset, kuten liiketilan rakentaminen asuntojen yhteyteen heikosta liiketilakysynnästä huolimatta, johtavat kustannusten kattamiseen asunnoista eli asuntojen ja asumisen kallistumiseen. Kaupalliset lähtökohdat tuleekin ottaa huomioon entistä paremmin liiketiloja kaavoitettaessa.

  Asumisen kustannusten nousuun vaikuttaa myös asumisen verokuorman kasvattaminen. Uuden asunnon hinnasta tai vuokrasta yli 42 prosenttia on veroja, joka koostuu muun muassa arvonlisäverosta, varainsiirtoveroista, ylläpidon veroista, palkkojen tuloverosta ja sosiaalimaksuista sekä yhteisöveroista. Tätä verokuormaa ei voi eikä saa enää lisätä. Kiinteistövero on myös merkittävä osa asumisen kustannuksia.

  Kunnissa voidaan tehdä paljon asumisen kustannustason keventämiseksi. Kaikki toimenpiteet eivät vaadi euroja taakseen vaan oikein kohdennettuja päätöksiä.