• fi
 • en
 • Lakiuudistus yhteistoiminnallisuuden puolesta

  Lakiuudistusten yhteydessä voi piillä joskus vaara tahalliselle väärinymmärrykselle. Näin on tainnut tapahtua myös kohta lausunnoille tulevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa, kun Rakennusteollisuus RT:sta on esitetty pykäläluonnosten estävän jatkossa allianssimallin ja muut yhteistoiminnalliset toteutusmuodot.  

  Ympäristöministeriö on uudistuksen yhteydessä korostanut useaan otteeseen, ettei uusi lainsäädäntö estä mitään toteutusmuotoja nyt eikä tulevaisuudessa. Tämä on myös alan yhteinen toive. Samalla on huolehdittava siitä, että pykälät perusteluineen on kirjoitettu niin, etteivät ne jätä varaa väärinymmärryksille. 

  Uhkakuvien sijaan uudistus on nähtävä mahdollisuutena, nimittäin rakentamisen laadun parantamiseen yhteistyössä ja rakentavin ehdotuksin. Paras laadun tae on se, että vastuuketju toimii ja kukin siinä vastaa tekemisistään. Toisin kuin nykytilanteessa, jossa rakennushankkeesta ryhtyvä on ainoa lain nojalla hankkeesta vastuussa oleva taho.  

  Siksi esitetty muutos viiden vuoden vastuuajasta myös tilaajan keskeisille sopimuskumppaneille on erittäin tervetullut. Olennaista olisi, että tämä viisi vuotta koskisi kaikkia urakoitsijoita lakisääteisesti.  

  Alana meidän tehtävämme on luoda rakentamisen yhteistoiminnalle vahva pohja ja luovuttava vanhakantaisesta lähtökohdasta, että vain rakennuttaja vastaa. Paras alusta yhteistoiminnallisuudelle on oikeudenmukaisesti vastuita jakava lainsäädäntö. 

  Uskomme, että Rakennusteollisuus RT ja sen jäsenet pystyvät vastaamaan omasta tekemisestään ja suhtautumaan rakentavasti lakiuudistuksen vastuukirjaukseen.