• fi
 • en
 • Tietomallinnus herättää intoa, pientä positiivisuutta ja turhautuneisuutta

  RAKLIn klinikoiden työpajoissa koetaan monenlaisia tunteita. Näin kävi myös Rakennuslupa tietomallilla -skaalausklinikassa. Ilmassa oli suunnatonta intoa tehdä uusia asioita ja kehittää, mutta koettiin myös turhautuneisuutta, kun asiat eivät edenneet tai valmiudet olivatkin osittain vielä alkumetreillä. Keskiarvona voisin kuitenkin todeta pientä positiivisuutta ja ehkäpä myös suurta ymmärrystä tilannetta kohtaan. 

  Korkealle kurkottamalla tuloksia syntyy 

  Tunnekirjosta huolimatta tuloksia syntyi. Ei ehkä täysin niitä kaikkia odotuksia ja tavoitteita saavutettu, mitä alussa oli kukin työlle asettanut, mutta paljon hyvää oppia, vertaistukea ja uusia kehitettäviä kohtia kertyi. 

  Tavoitteena oli klinikan aikana hakea ja myöntää osallistuneille konkreettisille hankkeille rakennuslupa tietomallia hyödyntäen. Työskentelyn edetessä huomattiin, että toistaiseksi valmiudet hakea ja myöntää rakennuslupia tietomallia hyödyntäen ovat pääosin vasta syntymässä. Lopputuloksena, rakennuslupia myönnettiin ja tullaan myöntämään hankkeiden aikataulussa hybridinä eli pdf-tiedostoihin pohjautuen käyttäen tietomallia keskusteluiden pohjana. Pienestä kehityshidasteesta huolimatta lopulta uskotaan päästävän tilanteeseen, jossa tietomalli on virallinen rakennuslupadokumentti, jolla lupa haetaan ja myönnetään. 

  Tyhjin käsin ei kuitenkaan tarvitse kenenkään lähteä, vaan mukaan saa: 

  • listan mahdollisuuksia motivaatioksi ja haasteita selätettäväksi sekä avoimia kysymyksiä pohdittavaksi 
  • kasan pelisääntöjä, joista tulee sopia tietomallia hyödynnettäessä 
  • kehitysaskeleita esimerkkihankkeen lupaprosessille 
  • läjäpäin kokemuksia ja vertaistukimahdollisuuksia 
  • motivaatiota jatkaa kehittämistä ja vinkkejä kokeilla pilotointia 
  • uuden aina edelleen kehittyvän yhteisön ja tiedonjakokanavan 

  Vielä ei luovuteta 

  Yksi isoimmista huomioista ja esille nostettavista tuloksista oli kuitenkin, että kehitystyötä ja vuoropuhelua tulee jatkaa. Asiat eivät saa jäädä tähän, eikä näin ole käymässäkään. 

  Esimerkiksi: 

  • RAKLI on mukana yhdessä KIRAHubin kanssa luomassa jo kootusta porukasta ja kaikista muista aiheeseen liittyvistä tahoista Rakennuslupayhteisöä
  • Kuntaliitto vie aihetta eteenpäin useamman kunnan yhteiskehityshankkeessa
  • Ympäristöministeriön alta löytyy myös monta aiheeseen liittyvää meneillään olevaa hanketta

  Talvesta inspiroituneena sopiikin todeta: ”Eteenpäin”, sanoi mummo lumessa! 

  RAKLIn yhteistyössä Syneconin, Jaleconin, Graviconin ja Solibrin kanssa toteuttama ja ympäristöministeriön RYHTI-avustuksella rahoitettu Rakennuslupa tietomallilla -skaalausklinikka toteutettiin vuoden 2021 kevään, kesän ja syksyn aikana.

  Tulosraportti
  Rakennuslupa tietomallilla -skaalausklinikka