• fi
 • en
 • Asuntopolitiikkaan tarvitaan suunnanmuutos

  Asuntopolitiikan- ja markkinoiden suuntaa on työstetty hallitusneuvotteluissa Säätytalossa. Sieltä pitäisi saada kirjauksia, jotka tarjoavat selkeää ja ennustettavaa asuntopolitiikkaa.

  Kansalaisten kannalta tärkeintä on, että asumisen korkeita kustannuksia pystytään hillitsemään. Tähän vaikutetaan nimenomaan poliittisilla päätöksillä.

  Asumisen kohtuuhintaisuutta edistetään parhaiten tarjontaa lisäämällä. Jotta tämä on mahdollista, tulee kaiken asuntorakentamisen sekä vapaarahoitteisen että tuetun edellytyksiä parantaa laajasti. Tähän hyviä keinoja ovat riittävän investointikelpoisen tonttitarjonnan varmistaminen ja erityisesti täydennysrakentamiskohteissa riittävä rakennusoikeuden määrä.  

  Tulevan hallituksen on siis ensisijaisesti huolehdittava, että asuntoja on riittävästi tarjolla, ja että asuntotarjonta on riittävän monimuotoista.

  Rakennetun ympäristön merkitystä ei ole kaikilta osin riittävästi tunnistettu. Kiinteistö- ja rakentamisala tarvitseekin viraston, joka palvelisi ajan tarpeita nykymuotoista ARAa paremmin. Ympäristöministeriön hallinnonalla tulisi selvittää ARA-viraston tehtävien laajentamista KIRA-virastoksi. Uuden viraston pitäisi toimia eri EU-rahoitusvälineiden tukiviranomaisena ja talonrakentamisen kehittämisrahoittajana sekä vihreän siirtymän edistäjänä – mutta ei lainkaan säätelyelimenä.

  Hallitusohjelmaan onkin hyvä kirjata selvityksen laatiminen mahdollisen uuden viraston perustamista sekä selvä kirjaus viraston päämäärästä, ei esimerkiksi yksityiskohtiin meneviä linjauksia viraston tarkoituksen sisällöistä.

  Selvää on silti, että asuntomarkkinoiden tilanne vaihtelee hallituskauden aikana. Sen vuoksi on välttämätöntä, että hallitus antaa erilaisille tuotanto- ja rahoitusmuodoille nykyistä paremmat mahdollisuudet. Asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta ei olisi hyvä, mikäli hallitusohjelmaan esimerkiksi kirjattaisiin tavoitteelliset prosenttiosuudet ARA-tyyppiselle asuntotuotannolle.

  Markkinaehtoisen tuotannon näkymän parantaminen ja yhdenvertainen kohtelu esimerkiksi vähähiilisyys- ja energiatukien osalta olisivat puolestaan teko, jonka myötä syntyisi paremmat edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle.

  Hallitusneuvottelijat ovat kuulleet reipasta tuhatta asiantuntijaa kuluneiden viikkojen aikana. Myös meitä Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n edustajia on kuultu.

  Rakli haluaa tarjota ratkaisuja, sillä uskomme vahvasti asuntomarkkinoiden menestymisen tarkoittavan myös talouden kasvua. Päämäärä on yhteinen.

  Lue lisää blogejamme