• fi
 • en
 • Opinnäytetyö: Kohti kestävämpää asumista

  Raklin kanssa yhteistyössä toteutetun YAMK-opinnäytetyön tarkoitus on olla mukana edistämässä entistä kestävämpää asumista. Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että kiinteistö- ja rakennusalalla tehdään jo paljon kestävyyden eteen, mutta paljon on vielä työtä kestävyystavoitteiden ja entistä kestävämmän asumisen saavuttamiseksi. Alan kestävyystransformaatio tarvitsee systeemitason muutoksia, yli toimialojen tehtävää yhteistyötä sekä riittävän nopeita päätöksiä pitkäjänteisesti toteutettuna. Kestävyyden tulee olla uusi normaali ja osa asumista.

  Miten päästään kohti entistä kestävämpää asumista?

  Entistä kestävämpään asumiseen on monta erilaista polkua. KIRA-alan kestävyystransformaatioon vaikuttavat monet erilaiset tekijät, joista yksi vaikuttavin on EU:n ja valtion luomat lait ja muut sääntelyn keinot. Kestävyystransformaatio vaatii myös automaatiota ja tuuppaamista kohti kestävämpiä valintoja. Opinnäytetyössä luotiin tulevaisuuden kestävän asumisen toivottava ja todennäköinen tulevaisuuskuva vuoteen 2040, jotka kannustavat miettimään tulevaisuuden kestävän asumisen toivottua suuntaa.

  Opinnäytetyön mukaan kiinteistönomistajien ja rakennuttajien näkökulmasta tulevaisuuden kestävän asumisen keskeisimmät muutosajurit ovat:

  1. Riittävän nopeat päätökset, yhteistyö ja tekemisen meininki
  2. Kiertotalous ja kestävyystieto osaksi arkea
  3. Energiatehokkuus ja hiilineutraalius
  4. Vanhan rakennuskannan kehittäminen ja arvostuksen kasvu
  5. Kulttuurin- ja asennemuutoksen jatkuminen

  Kestävä asuminen opinnäytetyössä

  KIRA-ala aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen kaikista päästöistä ja päästöjen vähentämisen paine kasvaa joka päivä. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen sekä ekosysteemien kuormituksen vähentäminen ovat ehdottomia ihmiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta. Maapallon kestävyyshaasteet tulevat myös haastamaan talousajattelua ja kaikkea liiketoimintaa.

  Uuden talousajattelun pohjana voisi olla opinnäytetyössäkin esiin nostettu Kate Raworthin Donitsitalousmalli, jonka tavoitteena on kaikkien kannalta kestävä elämä. Kestävä asuminen on sellaista, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän, huomioiden asukkaiden erilaiset tarpeet ja saavutettavuuden kaikille taloudellisesta tilanteesta riippumatta, tässä hetkessä sekä tulevissa sukupolvissa.

  Kehittämishanke toteutettiin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä hyödyntäen ja se sisälsi alan asiantuntijoille suunnattuja teemahaastatteluja, Delfoi-tutkimuksen sekä skenaariotyöskentelyä. Lopuksi toteutettiin erillinen kyselytutkimus suoraan asumisen kokemusasiantuntijoille. Opinnäytetyön tulokset eivät ole yleistettävissä tutkimusmenetelmien luonteen takia, vaan kertovat kehittämishankkeeseen osallistuneiden näkemyksistä.

  Lopuksi haluan vielä välittää suuret kiitokset opinnäytetyön mahdollistamisesta sekä sujuvasta yhteistyöstä Raklin Marika Latvalalle, Aija Tasalle, muulle ohjausryhmälle sekä koko Raklin Asuminen-johtoryhmälle. Erityiskiitos myös kaikille opinnäytetyön kehittämishankkeeseen osallistuneille. Opinnäytetyöhön sekä sen tuloksiin pääset tutustumaan tarkemmin oheisen linkin kautta.

  Tutustu opinnäytetyöhön:
  Kohti kestävämpää asumista – Kestävyystransformaatio kiinteistönomistajan ja rakennuttajan näkökulmasta