• fi
 • en
 • Kyberturvallisuus

  Kyberturvallisuus osana kiinteistö- ja rakentamisalan kestävää liiketoimintaa

  Kiinteistö- ja rakentamisalan nopea digitalisoituminen on muuttanut organisaatioiden sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä. Kyberuhkien lisääntyminen on havaittu myös kiinteistöalalla, mikä on nostanut kyberturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnan kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan keskiöön. Kyberriskien realisoituminen voi vaarantaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja aiheuttaa organisaatioille merkittäviä kustannuksia ja mainehaittoja. Kiinteistö- ja rakentamisalan kestävä digitalisoituminen edellyttää, että osaaminen ja yhteiset toimenpiteet saadaan integroitua toimialalle osaksi kaikkien toimijoiden arkea.

  Yhteistyöllä kohti turvallisempaa kiinteistö- ja rakentamisalaa

  Rakli edistää kiinteistö- ja rakentamisalan kyberturvallisuutta tekemällä aktiivisesti yhteistyötä sidosryhmäverkostonsa ja strategisten kumppaneidensa kanssa. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta ja kasvattaa alan asiantuntemusta kiinteistönomistajien, rakennuttajien, palveluntuottajien ja julkishallinnon välisellä yhteistyöllä. Aktiivisella viestinnällä informoimme ja ylläpidämme keskustelua kyberturvallisuuden merkityksestä, vastuista ja velvollisuuksista. Lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia kyberturvallisuuden ajankohtaisista kysymyksistä, jotka tarjoavat näkökulmia organisaatioiden johdolle, päättäjille, hankekehityksen asiantuntijoille, palveluntuottajille ja käyttäjäorganisaatioille.

  Mikael Långströmin blogi:
  Mitä organisaatiot voivat tehdä varautuakseen kyberuhkiin?

  Lisätietoa ja ohjeistuksia:
  Kyberturvallisuuskeskus

  Kyberturvallisuus ja yrityksen hallituksen vastuu:
  Tutustu Traficomin julkaisuun