• fi
 • en
 • Kehittämissitoumus -klinikka

  Kehittämissitoumus -klinikka toteuttaa sopimuspohjaisia työkaluja kaupunkialueiden kehittämiseen

  Rakli käynnistää keväällä 2024 klinikan, jonka tavoitteena on kehittää sopimuksellisia välineitä rakennettujen kaupunkialueiden uudistamiseksi tai uusien kohteiden toteuttamiseksi. Klinikka tukee valmisteilla ja käynnissä olevia aluehankkeita sekä edistää kaupungin ja kiinteistönomistajien yhteistyömalleja asemakaavoituksesta rakentamiseen ja alueiden palveluihin.

  Taustaa

  Kehittämissitoumus on sopimuksellinen väline, jolla voidaan tarkentaa osapuolten tavoitteita ja toimenpiteitä asemakaavojen toteuttamiseksi ja alueiden palveluiden kehittämiseksi. Yksityiskohtaisten kaavojen sijaan voidaan laatia paremmin aikaa kestäviä kaavoja, jotka jättävät neuvotteluvaraa kaupungin ja investoijien sopimiselle. Kehittämissitoumuksilla voidaan reagoida investointiympäristössä ilmeneviin muutostarpeisiin kaavamuutoksia ketterämmin ja edesauttaa alueiden jouhevaa rakentumista. ​

  Esimerkiksi Espoon Keran alueen uudistamisessa on käytössä kaupungin ja investoijien välinen kehittämissitoumus. Sitoumuksen ideana on varmistaa osaltaan kaupungin kestävää kasvua koskevien tavoitteiden toteutuminen. Kerassa kehittämissitoumus liitetään alueen hankekohtaisiin maankäyttösopimuksiin. Espoon kaupunki aikoo soveltaa kehittämissitoumusta muillakin kehittyvillä alueilla. ​

  Myös muissa kaupungeissa kehittämissitoumus voi tarjota alueille kohdennetun välineen kaupungin ja yksityisen sektorin yhteistyöhön.

  Klinikka

  Kehittämissitoumuksen soveltamista voidaan tarkastella niin yksittäisten kiinteistökehityshankkeiden kuin laajempien yksityisomisteisten alueiden tai kaupungin tontinluovutuksen puitteissa. Raklin klinikkatyöskentely rakentuu konkreettisten alueiden käsittelyyn ja siellä käydään läpi kokemuksia ja oppeja Keran kehittämissitoumuksesta, pohditaan miten eri kaupungit voivat soveltaa sitoumusta omiin tarpeisiinsa ja minkälaiset sopimiset palvelisivat kiinteistönomistajien ja -kehittäjien, rakentajien ja palvelutuottajien intressejä parhaiten eri kohteissa.

  Klinikka käynnistyy maaliskuussa 2024 ja päättyy kesällä 2024.

  Klinikan kulku:

  Klinikka rahoitetaan osallistumismaksulla, jonka suuruus riippuu osallistujamäärästä ja kaupunkien osalta siitä, onko kaupungilla klinikassa oma alue tarkastelussa. Alustavan arvion mukaan osallistumismaksu on Raklin jäsenkaupungeille 2500–5000 euroa, ei-jäsenille 3500-6000 euroa ja kiinteistönomistajille, rakentajille sekä muille yksityisille toimijoille 1000 euroa organisaatiota kohti.

  Kiinnostuitko vai heräsikö kysymyksiä?

  Ota yhteyttä:
  Kimmo Kurunmäki, 050 373 6144, kimmo.kurunmaki@rakli.fi
  Marika Latvala, 040 554 135, marika.latvala@rakli.fi

  Kehittämissitoumus -klinikan esittely

  Tutustu klinikkoihimme