• fi
 • en
 • Kiinteistöpalveluiden hankinnan kehittäminen -klinikka

  Kiinteistöpalveluiden hankinnan kehittäminen -klinikka käy läpi koko hankintaprosessin etsien parhaat ratkaisut eri tilanteisiin

  Rakli käynnistää keväällä 2023 klinikan, jossa yhdessä kehitetään kiinteistöpalveluiden hankintaa. Osallistujilla on mahdollisuus kuulla muiden tilaajaorganisaatioiden kokemuksista ja oivalluksista sekä saada sparrausta ja tukea omaan innovatiiviseen kiinteistöpalveluhankintaansa sekä hankintastrategian että yksittäisen hankinnan läpiviennin ja johtamisen tasoilla.

  Taustaa

  Kiinteistöjen ylläpitoon käytetään Suomessa vuosittain noin 17,5 miljardia euroa. Ylläpidolla pidetään huolta 400 miljardin euron rakennuksiin sitoutuneesta varallisuudesta ja koko kansan hyvinvoinnista rakennetussa ympäristössä.

  Alan haasteena on kuitenkin heikko arvostus, pula työntekijöistä sekä usein myös osaamisen ja motivaation riittämättömyys. Onnistuessakaan hyvä ylläpito ei välttämättä näy käyttäjille. Kiinteistöpalveluihin kiinnitetään huomioita vasta kun siinä on ongelmia. Palvelujen tuottamisessa tarvittaisiin parempaa sitoutumista kohteeseen sekä yhteistä kehittämistä tilaajien ja käyttäjien kanssa.

  Kiinteistöpalvelusopimukset tehdään yleensä tilaajan ja kiinteistöpalveluyrityksen välillä. Olennaista on siis, tunteeko palveluiden tilaaja käyttäjien tarpeet ja tavoitteet ja tietääkö palvelun tuottaja kohteessa, mistä on sovittu palvelusopimuksessa. Usein kohteissa toimii useiden eri organisaatioiden palvelun tuottajia, koska kaikkea tarvittavaa palvelua, kuten käyttäjäpalvelut, rakennukset, tekniset järjestelmät, ulkoalueet, siivous ja jätehuolto, ei ole saatavilla yhdestä yrityksestä. Sopimuskumppaneita on yleensä useita tai palvelua tuotetaan alihankintana.

  Klinikka

  Kiinteistöpalveluiden hankinnassa on kokeiltu monenlaisia malleja. Parhaan hankintamallin löytämiseksi on tunnettava paikallinen markkinatarjonta ja määriteltävä hankinnan tavoitteet kirkkaasti. Raklin klinikalla käydään hankintaprosessi läpi tilaajan hankintastrategiasta ja kiinteistöstrategiasta alkaen päättyen palvelutuotannon johtamiseen ja suoriutumisen mittaamiseen.

  Klinikka käynnistyy keväällä 2023 ja päättyy syksyllä 2023.

  Klinikan kulku:

  • Aloitustilaisuus 12.5.2023 tilaisuuden esitysmateriaalit >>
  • Työpaja 1 Hankintatapausten esittely, tunnistetut haasteet, tavoitteet
  • Työpaja 2 Hankintastrategia, kiinteistöstrategia, käyttäjien tarpeet, laatutasot
  • Työpaja 3 Hankintamenettelyt, neuvottelut, palvelusuunnitelman/kuvauksen laadinta
  • Työpaja 4 Sopimukset, kannusteet, palvelutuotannon johtaminen, mittaaminen
  • Tulosseminaari 4.4.2024, tilaisuuden tulosraportti >>

  Klinikka rahoitetaan osallistumismaksulla, jonka suuruus riippuu osallistujamäärästä. Alustavan arvion mukaan osallistumismaksu on enintään 2500 euroa organisaatiota kohti.

  Kiinnostuitko vai heräsikö kysymyksiä?

  Ota yhteyttä:
  Juho Kess, 0505343955, juho.kess(at)rakli.fi
  Mikko Somersalmi, 0407207645, mikko.somersalmi(at)rakli.fi

  Kiinteistöpalveluiden hankinta -tulosraportti