• fi
  • en
  • Jätkäsaaren aluerakentaminen

    Helsingin kaupungin tilaamalla klinikalla paneuduttiin kumppanuusmallien käyttöön aluerakentamisessa. Hankintaklinikan tavoitteeksi asetettiin löytää uusia ennakkoluulottomia kumppanuusmalleja kehittää, toteuttaa ja rahoittaa Jätkäsaaren aluerakentamisprojekti.

    Jätkäsaari-klinikka kokoontui työpajoihin ja seminaareihin yhteensä seitsemän kertaa. Työpajoissa pohdittiin muun muassa. kaavoitusvaiheen yhteistyötä asukkaiden ja kaupallisten toimijoiden kanssa, infran rakentamista ja omistamisen vaihtoehtoja, asuntorakentamista ja tontinluovutuksen menettelyjä sekä palvelu- ja liiketilojen toteuttamisen ja omistamisen vaihtoehtoisia malleja.

    Klinikalla perehdyttiin erilaisiin aluerakentamiskohteiden organisointimalleihin. Koko alueen toteuttamiseen yhtiömuotoisena julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteisesti rahoittamana projektina esiteltiin useita esimerkkejä kotimaasta ja ulkomailta.

    Klinikan loppuraportti