• fi
  • en
  • Jätkäsaaren syke

    Jätkäsaaren syke -klinikalla kehitettiin Jätkäsaareen sopivia kaupallisten palvelutilojen konsepteja ja tunnistettiin niiden toteuttamisen reunaehtoja. Erityisesti klinikalla työstettiin toimivien kivijalkaliiketilojen konseptia. Työpajat vedettiin Raklin toimesta touko-kesäkuussa 2009 ja niihin osallistui Helsingin kaupungin edustajien lisäksi liike-elämää eri näkökulmista edustavia tahoja, muun muassa kiinteistösijoittajia, kauppakeskusmanagereita, konsultteja, rakennusliikkeitä, vähittäiskauppaa ja Helsingin Yrittäjät.

    Jätkäsaaren toteutuksen tavoitteena on mahdollisimman elävä kaupunkitila. Perinteisellä tavalla talokohtaisesti rakentuvaista yksittäisistä kivijalkatiloista ei välttämättä muodostu riittävän vetovoimaisia ja palvelukykyisiä kokonaisuuksia. Klinikka suositteli kivijalkatiloista muodostettavaksi laajempia yhtenäisiä kokonaisuuksia, joilla on yhteinen johto, joka vastaa tilojen vuokrauksesta, markkinoinnista, kaupallisen kokonaisuuden kehittämisestä ja liikkeiden yhteistoiminnasta.

    Liiketilojen omistusrakenteiden tulisi olla sellaisia, että asuinrakennusten alla olevia liiketiloja voisi johtaa tehokkaasti yhtenä kokonaisuutena. Yksi ratkaisu on yhdistää vierekkäin olevat katutason liiketilat omaksi yhtiökseen ja samalla eriyttää ne omistuksellisesti niiden päällä olevista asuntoyhtiöstä. Toinen keskeinen Jätkäsaaren elävyyteen ja palvelukykyyn vaikuttava tekijä on liiketilakokonaisuuden kaupallinen idea, jonka etsimiseen klinikka suositti konseptikilpailun pitämistä.

    Klinikan loppuraportti