• fi
  • en
  • Keskuskatu

    Keskuskatu-hankintaklinikalla tutkittavana oli vaativa kadunrakentamiskohde kaupunkikeskustassa. Yhdessä pohdittiin vaativan kadunrakennustyön ja luonnonkivipäällysteen hankintamalleja ja markkinatilannetta. Hankintaklinikka oli osa Helsingin Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin peruskorjausurakan hankintaprosessia joka toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

    Työpajoissa pohdittiin muun muassa korkeatasoisten luonnonkivilaattojen hankintatapaa, laadunvarmistusta ja maksumekanismia, pitkäkestoisen kadunrakennustyön vaiheistamista sekä liikenne- ja työmaajärjestelyjä sekä urakan kaupallisia ehtoja. Tilaaja otti työpajojen suosituksia huomioon hankinta-asiakirjoissa, joita työstettiin rinnan klinikkatyöskentelyn kanssa.

    Klinikan loppuraportti