• fi
  • en
  • Onnelanpolku

    Onnelanpolku-klinikan tavoitteena oli kehittää prosessi, jonka avulla saadaan rakennettua energiatehokas palveluasumiskiinteistö. Tarkastelun kohteena oli kiinteistön koko elinkaaren aikaisen energian käytön tehokkuus ja päästöttömyys. Tämä tavoite tuli saavuttaa aiheuttamatta merkittäviä lisäkustannuksia hankkeen investointiin ja käytön aikaisiin kustannuksiin. Klinikassa tarkasteltava kohde oli Lahdessa sijaitseva kolmen asuintalon muodostama kokonaisuus. 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa valmistuneet rakennukset olivat tulleet elinkaarensa päätepisteeseen ja odottivat joko täydellistä peruskorjausta tai purkamista.

    Purettavien rakennusten tilalle rakennettavassa palvelutalo Onnelanpolussa on tavoitteena elämänkaariasuminen, jossa on mahdollista tarjota monentasoista hoivaa tarpeen mukaan. Ajatuksena on ympäristö, jossa on tavallista ja tehostettua palveluasumista samassa ympäristössä, ja jossa palvelut ovat kaikkien helposti saavutettavissa. Hankintaklinikka toteutettiin kahdessa vaiheessa talven 2010-2011 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa pohdittiin kohteen asumispalvelukonseptia, määriteltiin rakennuttajan tavoitteita ja arvioitiin mahdollisia asemakaavan muutostarpeita.Toisessa vaiheessa valittiin suunnitteluratkaisut ja urakkamuoto sekä määritettiin kilpailuttamisen tavoitteet ja menettelyt.Klinikan päätösseminaari pidettiin 31.1.2012 Lahdessa.

    Lisätietoja: