• fi
  • en
  • Valsai-klinikka

    Valsai-klinikalla käsiteltiin keskussairaalakiinteistöjen korjausohjelmien toteutusta kumppanuusmallilla. Tavoitteena oli kuvata hankintaprosessi ja sopimusmalli, jolla keskussairaalakiinteistön korjausohjelma voidaan toteuttaa kumppanuusmallilla. Oletetun kumppanuussopimuksen sisältönä oli sairaalakiinteistöjen korjauskohteiden rakennussuunnittelu, tuotannon suunnittelu, alihankinta, työmaan johto, purku- ja rakennustyöt ja käyttöönotto.

    Klinikalla todettiin sairaalakiinteistöjen saneerausprojektien keskeisiksi haasteiksi toteutusportaan kokemusten ja osaamisen siirtäminen korjausprosessin alkuun sekä pitkäaikaisen kumppanuuden synnyttäminen hankintalain sallimissa rajoissa.

    Klinikan aikana löydettiin tapoja suorittaa hankinta lainsäädännön nojalla kilpailutuselementti mukana pitäen. Mahdollisina vuorovaikutuksen luomisen menettelyinä pidettiin muun muassa kilpailullista neuvottelumenettelyä hankintatapana ja projektinjohtototeutusta urakkamuotona.

    Klinikan loppuraportti