• fi
 • en
 • Korjausrakentamisen kehittäminen 2023-

  Korjausrakentamisen kehittäminen 2023-

  Rakennuskantamme vanhenee ja korjausrakentamisen määrä kasvaa koko ajan. Sen rooli on vihreän siirtymän ja vähähiilisen rakentamisen kannaltakin suuri. Tämä tukee myös kestävyyden ja vastuullisuuden sekä elonkirjon ylläpidon ja kiertotalouden tavoitteita. On todettu, että ympäristön kannalta usein on paras ratkaisu korjata vanha kuin tehdä uusi.

  Saman aikaisesti korjausrakentamisen tuottavuus ei ole kehittynyt kasvun edellyttämällä tavalla, joten koko rakennusalan tulee kehittää korjausrakentamisen prosesseja tehokkaampaan suuntaan laadun kärsimättä. Myös uudet innovaatiot ovat tärkeitä korjausrakentamisen edistämiseksi ja samalla odotetaan asiakaslähtöisiä ja entistä kokonaisvaltaisempia palveluja sekä taloudellisia energia- ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

  Yhteishankkeen tavoite ja vaiheistus

  Korjaushankkeen hankintojen, suunnittelun ja tuotannon suunnittelun johtaminen -yhteishanke toteutetaan yhteistyössä Rakli:n, RT:n, SKOL:n ja ATL:n jäsenten kanssa.
  Yhteishankkeen tavoitteena on korjausrakentamisen systeeminen kehittäminen. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa eri vaiheessa:

  • Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hankintojen ja suunnittelun suunnitteluun, tuotannon suunnitteluun sekä näiden yhteensovittamiseen. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena saadaan muun muassa onnistuneen hankkeen kriteerit ja eväitä hallittuun korjausrakentamisen hankintojen ja suunnittelun suunnitteluun sekä tuotannon suunnitteluun.
  • Toisessa vaiheessa laajennetaan hanketta korjaushankkeen kestävyys- ja digitaalisuustavoitteiden läpivientiin ja yhdistämiseen opittujen hyvien käytäntöjen kanssa.
  • Kolmannessa vaiheessa varmistetaan osaamisen jalkautuminen hankkeiden johtamiseen ja toimintaperiaatteiden käytön laajentaminen, mahdollisesti laaditaan ”Korjaushankkeen kulku” RT-kortti.

  Ensimmäisen vaiheen toteutus:

  • Korjausrakentamisen johtaminen ja kehittäminen -tilaisuus 16.11.23
  • Haastattelut + 2 työpajaa erikseen ilmoittautuneille osallistujille kevät ’24
  • Kaikille avoin ja ilmainen päätösseminaari 24.9.24
  • Kaikille saatavilla oleva Ppt-muotoinen tulosraportti
  • Konsultteina: Rakennuskonsultointi Salmikivi / Teppo Salmikivi ja Mittaviiva Oy / Anssi Koskenvesa + Tarja Mäki

  Materiaalia

  Lisätiedot:
  Marika Latvala, 040 554 135, marika.latvala@rakli.fi

  Tutustu klinikkoihimme