• fi
 • en
 • Kirjaudu

  Pinta-alaperusteinen jäsenhakemus

  Asunnot, Käyttäjä-omistus, Sijoitus, Kaupungit 

  Kiinteistöjen pinta-alan ilmoittaminen

  Ilmoitetaan koko jäsenyhteisön (esimerkiksi konsernin) omistuksessa tai käytössä oleva huoneistopinta-ala (huoneistoala) viime vuoden lopussa. Rahastomanagerit merkitsevät hallinnoimiensa rahastojen omistamat neliöt.

  Mikäli poikkeuksellisesti tiedossanne ei ole koko yhteisön tietoja, niin ilmoittakaa ne yhtiöt (organisaatiot), jotka lukuihin sisältyvät ja mitkä eivät sisälly. Ellei huoneistopinta-alaa ole tiedossa, voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa bruttopinta-ala tai kokonaispinta-ala verotustietojen mukaisena.

  Kohdan 1. omistettuun huoneistopinta-alaan luetaan esim. toimistot, liikehuoneistot, majoitustilat, kauppakeskukset, logistiikkatilat sekä asunnot ja vapaa-ajan rakennukset lukuun ottamatta kohtiin 2. ja 3. merkittäviä tiloja.

  Kohtaan 2. merkitään sisäänvuokratut neliöt ilman teollisuustiloja. Sisäänvuokrattu huoneistopinta-ala on tyypillisesti omassa käytössä ja se otetaan huomioon vuosikokouksen erikseen päättämän alennuskertoimen perusteella, joka on 0,5.

  Kohtaan 3. merkitään teollisuustilojen yhteismäärä (muun muassa teollisuusrakennukset, luolat, voimalaitokset ja kylmät varastot). Kohdan 3. tilojen määrä otetaan jäsenmaksun määräytymisessä huomioon vuosikokouksen erikseen päättämän alennuskertoimen perusteella, joka on 0,333.

  • Jäseneksi hakeutuvan organisaation yhteystiedot

  • Yhdyshenkilön yhteystiedot

  • Jäsenmaksun perusteena oleva kiinteistövarallisuus 31.12.

   Äänioikeus ja jäsenmaksu määräytyvät voimassaolevan jäsenmaksutaulukon mukaan. Liittymisvuonna uudelta jäseneltä peritään lisäksi 400 euron liittymismaksu.
  • RAKLIn tiedotteiden saajat

  • Muuta tiedotettavaa

  • Jäsenhakemuksen täytti

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.