• fi
 • en
 • RAKLI ry:n tietosuojaselosteen lyhennelmä

  RAKLI ry jäsen- ja sidosryhmärekisteri

  1. Kuka tietoja käsittelee

  RAKLI ry:n henkilökunta

  Yhteyshenkilö:
  Aija Tasa
  aija.tasa@rakli.fi

  2. Keiden tietoja käsittelemme

  3. Tiedot, joita käsittelemme

  Käsittelemme niitä tietoja, joita meille on toimitettu. Edustamasi jäsenen henkilöstöön kuuluva henkilö voi myös toimittaa meille tietoja.

  4. Miksi käsittelemme tietoja

  5. Kuinka kauan käsittelemme tietoja

  Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin jäsenyys, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

  6. Rekisteröidyn oikeudet

  7. Mistä saamme tiedot

  Jäseniä ja jäsenten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot saadaan häneltä itseltään tai jäsentä edustavalta toiselta yhteyshenkilöltä tai julkisista lähteistä. Sidosryhmien ja sidosryhmien henkilöstön tiedot saadaan häneltä itseltään tai sidosryhmää edustavalta henkilöltä tai julkisista lähteistä.

  8. Missä järjestelmissä käsittelemme tietoja

  Näiden lisäksi käytämme muita teknologioita, mukaan lukien evästeitä, kerätäksemme ja säilyttääksemme tietoa käyttäessäsi palveluamme ja internetsivujamme.

  9. Kuinka suojaamme tiedot

  Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo laissa säännelty tai erikseen sovittu ja dokumentoitu vaitiolovelvollisuus.

  Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien käyttöä kontrolloidaan yhdistyksen käyttäjähallintaratkaisulla tai muuten dokumentoiduilla menettelyillä. Mikäli tietosuojan epäillään tai havaitaan vaarantuneen, asia tutkitaan viipymättä. Lisäksi asiasta ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille ja henkilölle, jonka tietosuoja on vaarantunut.

  Lisätietoa:
  Tietosuojaseloste kokonaisuudessaan