• fi
 • en
 • Aamukahvi Annankadulla: Digi-into valtasi kiinteistö- ja rakentamisalan

  08.03.2017

  Maaliskuun Aamukahvi Annankadulla -tilaisuus tarjosi kolme konkreettista esimerkkiä alan digitalisoimiseen osallistumisesta. Lars Albäck esitteli SignSpace-hanketta ja Mikko Somersalmi sekä Mika Tunninen Internet of Things tietoväylä -hankkeen mahdollistamaa tiedon parempaa hyödyntämistä. Anssi Salonen kertoi, millaista yhteistyötä kiinteistö- ja rakentamisalan yritysten ja startupien välille on syntynyt.

  RAKLI julkisti helmikuussa Kynät pois -tahdonilmauksen, joka asetti tavoitteeksi sähköisten allekirjoitusten käyttämisen kaikissa kiinteistö- ja rakennusalan prosesseissa ja dokumenteissa vuoteen 2020 mennessä. Uudistuksen mahdollistavaksi välineeksi kehitetään parhaillaan SignSpace-palvelukokonaisuutta.

  Toimialalle yhteinen järjestelmä tiedonhallintaan

  Tulevaisuuden tiedonhallintahaasteet ja -mahdollisuudet ovat niin mittavat, ettei jokaisen organisaation kannata yrittää ratkaista niitä itse. ”Tarkoituksena ei ole kuopata käytössä olevia ratkaisuja, vaan kytkeä ne sujuvasti uuteen, koko alan yhteiseen ekosysteemiin”, kuvaili Lars Albäck SignSpacea kehittävästä Suomen Tilaajavastuusta. Yhteinen palvelualusta tarjoaa nykyaikaiset ja yksinkertaiset työkalut kaikkien käyttöön yrityskoosta riippumatta.

  Tehostamispotentiaali on valtava, koska tieto on nyt hajallaan ja siiloissa vaikeasti saatavissa. ”Nyt on tärkeää, että mahdollisimman moni lähtee mukaan kehittämään ja pilotoimaan järjestelmää, jotta siitä tulee toimiva. Tämä hanke pohjautuu luottamukseen ja avoimuuteen ja edustaa siis alusta- ja jakamistaloutta parhaimmillaan”, Albäck totesi. Kehitystyö etenee sähköisestä allekirjoituksesta myöhemmin siihen, miten esimerkiksi luvitusta ja valtuuksia jatkossa jaetaan. ”Me olemme toimialana onnistuneet kaikkein heikoimmin tuottavuuden parantamisessa. Siksi nyt on otettava käyttöön nämä uudet työvälineet, jotta läpimenoaikoja saadaan lyhyemmiksi”, kannusti Jussi Hirvelä Senaatti-kiinteistöistä.

  Analysoidulla tiedolla on arvoa

  ”Tietoa pursuaa eri lähteistä koko ajan enemmän, eikä sen haaliminen ole itseisarvo. Kiinteistö- ja rakennusalan tietoa on edelleen hajallaan eri siiloissa, vaikka tärkeintä olisi pystyä yhdistämään ja analysoimaan dataa”, muistutti RAKLIn Mikko Somersalmi. IoT-hankkeen tuloksena syntyy KIRA, IoT- tietoväylä, joka kokoaa eri tietovarastojen sisällön yhteismitallisesti hyödynnettäväksi analysointia varten. ”Yritysten pitää oppia käyttämään IoT:n tuottamaa tietoa strategiansa tukena ja onnistumisten todentamiseen”, sanoi Mika Tunninen, Tietotekniikkapalvelut Tunninen Oy:stä.

  IoT:stä on alalla useampia hankeaihioita hieman eri painotuksilla. IoT-tietoväylähanke tulee tekemään muiden hankkeiden kanssa yhteistyötä. Mukaan etsitään useampia pilottiorganisaatioita, joiden kanssa haetaan kahdensuuntaisen tietovirtauksen pilottihankkeille KIRA-digi-kärkihanke rahoitusta. IoT-tietoväylän toimintaan tarvitaan oikeuksien hallintaa. SignSpace-hanke, joka on saanut jo KIRA-digi-rahoitusta, tukeekin erinomaisesti IoT-hanketta.

  ”Kiinteistöalan ammattilaisten tavoitteena pitää olla käyttäjien tyytyväisyys. Oikein käytetty ja taitavasti analysoitu reaaliaikainen tieto parantaa onnistumisen mahdollisuuksia”, kommentoi Jari Salo Elisalta. Johtamisen tueksi tarvitaan toki IoT:n tuottaman tiedon lisäksi myös hallinnollista tietoa, jotta tunnusluvut ovat relevantteja. ”Jos käyttäjä ei koe hyötyvänsä reaaliaikaisen tiedon lisääntymisestä, sen keräämistä on vaikea perustella”, Jari Salo huomautti.

  Joukot ovat liikkeellä

  Startupien kiinnostus kiinteistö- ja rakentamisalaa kohtaan on maailmanlaajuisesti erittäin suurta. Meilläkin alan uudistumista vauhdittanut ReCoTech-tapahtuma, joka järjestettiin marraskuussa Slushin yhteydessä, ylitti kävijätavoitteet kirkkaasti. ”Tänäkin vuonna tapahtuu paljon. ReCoTech laajentuu tapahtumasarjaksi ja luvassa on myös useita alan hackathoneja sekä pitchauskilpailuja”, kertoi Anssi Salonen. Suomalainen kiinteistö- ja rakentamisalan startupkartta julkaistaan KIRA-digin tilaisuudessa 15.3.2017.

  ”Ilman RAKLIn jäseniä ja heidän intoaan muuttaa alaa mikään ei muutu. Nyt on helppo lähteä liikkeelle, kun voi ilmoittautua mukaan käynnistymässä oleviin kehityshankkeisiin tai tuleviin tapahtumiin”, Jyrki LaurikainenRAKLIsta rohkaisi. Uusista toimintatavoista on hyötyä rakennuksen koko elinkaaren ajan ja ne mullistavat kiinteistönomistamista. ”Nyt aikaa menee aivan liikaa nimien panemiseen papereihin. On hienoa, että kehittyvien välineiden avulla tieto saadaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, ja tehokkuus paranee”, totesi RAKLIn tuore hallituksen puheenjohtaja Petri Suutarinen tyytyväisenä.