• fi
 • en
 • Aamukahvi Annankadulla: Hyvää johtamista – parempaa laatua

  09.12.2016

  Laatuteema kokosi RAKLIn jäsenet Aamukahvi Annankadulla -tilaisuuteen joulukuun alussa. Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen Paremman laadun puolesta -hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja pilottikohteista esittelyssä oli Keskustakirjasto. Työkaluista uudistuksen alla on liuta RT-sopimusmalleja, joiden kehitystarpeista myös keskusteltiin.

  Tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Mikko Somersalmi RAKLIsta totesi, että tilaaja luo puitteet laadun tekemiselle, mutta hankkeiden aikana laadunvarmistus vaatii saumatonta yhteispeliä.”Ratkaisevaa on laadun huomioinen koko prosessin johtamisessa. Havaittuihin poikkeamiin pitää reagoida ja laadunvarmistuksen ohjeistuksien tulee olla jalkautettuna kaikille osapuolille”, Somersalmi painotti.  Rakentamisen laadun ja tuottavuuden parantaminen on yksi RAKLIn strategisista painopisteistä.

  Kokemukset jakoon laatuhankkeessa

  ”Paremman laadun puolesta -hankkeessa tarkastellaan tiedolla johtamista, asiakasymmärrystä ja palautejärjestelmän kehittämistä. Pilotit ovat valinneet näkökulmakseen näihin kolmeen pääteemaan joko moitteettoman vastaanottoketjun, kuivaketjun tai hankintamenettelyt”, kertoi Satu Sahlstedt hanketta vetävästä Mittaviiva Oy:stä.

  Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisen laatuhankkeen kick off -tilaisuus pidettiin alkusyksystä, ja hyvien käytäntöjen kehittäminen on alkuvaiheessa. Eniten kiinnostusta herätti kuivaketju ja suurin osa mukana olevista hankkeista on uudiskohteita. ”Erilaisista työkaluista kokeiltavina ovat esimerkiksi asiakirjamallit, toimintaohjeet, asiantuntija-avun hyödyntäminen sekä koekäyttöaika valistumisen jälkeen”, Satu Sahlstedt luetteli. RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, SKOLin, ATL:n ja RALAn käynnistämän hankkeen lähtökohtana on tiedon avoin jakaminen ja kokemustenvaihto sitä mukaa, kun tuloksia pilottihankkeissa syntyy.

  Yhteinen ymmärrys laadun takeena

  Yksi kuivaketjun kuntoon pistävistä piloteista on Helsingin kaupungin keskustakirjasto. Hanketta on valmisteltu jo parikymmentä vuotta, maarakennustyöt ovat nyt käynnissä ja avajaisia vietetään itsenäisyyspäivänä 2018. ”Kirjastotyömaalla varmistetaan jatkuvasti, että suunnitelmat toteutuvat. Teknisten ratkaisujen toimivuuden varmistaa useampi ulkopuolinen tarkastaja”, kertoi pilottihanketta esitellyt Elina Mäkelä Ramboll Finlandista.

  Turvallisuuteen, rakenteisiin ja rakennusfysiikkaan kiinnitetään erityisesti huomiota ja mahdolliset riskit pyritään tunnistamaan workshopeissa, joita järjestetään koko hankkeen ajan. ”On tärkeää, että kaikki mukana olevat oppivat tilaajan ja urakoitsijan toimintamallit. Hyviä kokemuksia saatiin siitä, että laadunvarmistusselvitys tehtiin huolella isommalla porukalla”, sanoi Elina Mäkelä.

  RT-sopimusmalleja uudistetaan

  Kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaympäristö on kymmenessä vuodessa muuttunut paljon, minkä vuoksi myös projektijohtomuotojen ja laskutyöurakan RT-sopimusmalleja on uudistettava. ”Käytännön kokemukset pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon, jotta työkalut olisivat entistäkin parempia. Toki kompromisseja joudutaan tekemään, koska sopimusmallien lähtökohta on se, että niillä on laajasti alan eri toimijoiden hyväksyntä”, kuvaili Seppo Kemppainen Ruokakeskosta.

  Keskeistä RT-korteissa on se, että niissä käytetään yleistä terminologiaa yhteisymmärryksen varmistamiseksi ja riitaisuuksien ehkäisemiseksi. Malleilla pitää pystyä toimimaan myös julkisissa hankkeissa. Kehittämisen alla on nyt muun muassa suunnitelmien täsmentymisen ja lisä- ja muutostöiden rajankäynti sekä viimeaikaisten lakimuutosten aiheuttamat täsmennykset. ”Markkina muuttuu ja työkalujenkin pitää kehittyä. Tavoitteena on, että uudistetut RT-kortit olisivat saatavilla vuoden päästä”, Seppo Kemppainen lupaili.

  Lisätietoja RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, SKOLin, ATL:n ja RALAn yhteisestä laatuhankkeesta
  www.paremmanlaadunpuolesta.fi