• fi
 • en
 • Aamukahvi Annankadulla: Tahto ja asenne vievät vauhdilla digiaikaan

  21.03.2016

  Maaliskuussa RAKLI järjesti Aamukahvi Annankadulla -tilaisuuden kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiosta ja uudistumisesta. Innostus oli käsin kosketeltavaa, kun alustajat kertoivat avoimen tiedon vaikutuksista, Hackathon-tapahtumista ja digitalisaation mahdollistamista uusista liiketoimintamalleista. Kehitysjohtaja Erkki Aalto taustoitti, että teema on yksi RAKLIn strategisista painopisteistä, ja vauhdikasta kehitystä teknologian hyödyntämisessä on lähivuosina odotettavissa.

  ”Nyt on menossa aivan huikea asennemurros. Hienoja sanoja on puheissa vilissyt jo pitkään, mutta nyt tästä ollaan etenemässä konkreettiseen tekemiseen”, sanoi Suomen Tilaajavastuun toimitusjohtaja Lars Albäck.Digitalisaatio on yksi Sipilän hallituksen painopisteistä ja kiinteistö- ja rakentamisala haluaa aktiivisesti edistää asian etenemistä omalta osaltaan.

  Kiinteistö- ja rakentamisala digiralisaation kärkeen

  Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, jonka muodostavat alan järjestöt, on yhdessä muiden alan kehittämisessä aktiivisten toimijoiden kanssa valmistellut KIRA-digihanketta, jonka tavoitteena on vauhdittaa alan uudistumista digitalisaation avulla. ”Hankkeessa laaditaan alan yhteinen digistrategia, harmonisoidaan tietoja sekä erityisesti vauhditetaan kokeiluja ja digitaalisen tiedon hyödyntämistä. Valtiolta ja alan toimijoilta kerätään yhteensä noin 15 miljoonan euron rahoitus, jonka kohdentamista koordinoidaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä”, Lars Albäck kertoi. KIRA-digi-hanke on päätetty yhdistää ympäristöhallinnon valmistelemien digitalisaatiohankkeiden kanssa, ja sitä koskeva hanke-ehdotus on tarkoitus toimittaa valtiovarainministeriöön niin, että rahoituspäätös saataisiin mukaan vuoden 2016 toiseen lisätalousarvioon.

  Tieto jakoon ja hyödyksi

  Suomen Tilaajavastuu kehittää parhaillaan palveluväylää, joka tarjoaa digitaaliset tiedot laajasti kiinteistö- ja rakentamisalan käyttöön. ”Esimerkiksi Verohallinto on muuttanut toimintaansa aivan radikaalisti ja on todellinen edelläkävijä digitalisaatiossa ja tiedon avoimuudessa. Useat isot yritykset hyödyntävät jo kiinteistö- ja rakentamisalallakin runsaasti digitaalista teknologiaa, mutta vaaditaan vielä työtä ennen kuin uusia mahdollisuuksia saadaan hyödynnettyä tehokkaasti läpi koko toimijakentän”, Lars Albäck totesi ja kehotti tilaajia vaatimaan, ettei yhtään sopimusta enää allekirjoitettaisi kynällä tai laskua lähetettäisi paperilla. Alan yhteinen palveluväylä varmistaa sen, että luvat tiedon jakamiseen ovat kunnossa sekä käyttäjä ja hänen oikeutensa tunnistettu.

  Irtiotto arjesta – hackathon

  Hackathonit ovat yhteisöllisiä tapahtumia, joissa kehitetään prototyyppiratkaisuja vastaukseksi yritysten todellisiin haasteisiin. Viime marraskuussa ensimmäistä kertaa järjestetty AEC (Architecture, Engineering, and Construction) Hackathon -kehitystapahtuma oli menestys. ”Alustajiksi saimme useita huippupuhujia ja tapahtumaan osallistui runsaasti sekä kiinteistö- ja rakentamisalan väkeä että teknologiapuolen kehittäjiä. Viikonlopun aikana kuvatut videot ovat keränneet paljon katsojia ulkomaita myöten”, iloitsi AEC Hackathonin järjestäjä Teemu Lehtinen. Tapahtumassa tuotettiin useita prototyyppiratkaisuja, joista osa johti välittömästi jatkokehityksen käynnistämiseen.

  Seuraava AEC Hackathon järjestetään 3.-5.6.2016. ”Hackathoneissa solmitaan uusia kumppanuuksia ja startupit saavat näkyvyyttä ideoilleen ja osaamiselleen. Tilaisuuksien vahvuus on huippunopea prosessi, innostunut tunnelma ja monipuolinen osallistujajoukko”, listasi Teemu Lehtinen ja kannusti RAKLIn jäseniä ottamaan rohkeasti yhteyttä, jos mukanaolo kiinnostaa.

  Avoimin mielin uutta kohti

  Johtaja Anna-Liisa Sarasoja Newsec Asset Managementista kertoi Stronghold Realtechistä, joka sijoittaa kiinteistöalaan liittyviin uusin yrityksiin. ”Meillä on Newsecinä vankka tukijalka perinteisessä kiinteistöliiketoiminnassa, mutta näemme, että uusia mahdollisuuksia pitää myös koko ajan hakea aktiivisesti ja olla uudistumiskykyinen”, Sarasoja perusteli yhtiön jatkuvaa kehittämistoimintaa. Stronghold Realtech käynnistää uutta yritystoimintaa, ja uusia toimintamalleja on syntynyt esimerkiksi kiinteistöarvointiin, joukkosijoittamiseen ja työtilojen lyhytaikaiseen vuokraukseen. ”Uuden kokeileminen vaatii rohkeutta ja myös epäonnistuminen pitää sallia, jotta kehityksessä päästään eteenpäin”, Sarasoja korosti.