• fi
 • en
 • Aija Tasan artikkeli Kauppalehden liitteessä: Rakastu uudelleen vanhaan

  18.05.2018

  Alueiden kehittämisessä potentiaalin löytäminen on toisinaan aarteen etsintää. Miten tehdä houkuttelevia ja arjen kantavia asuinalueita, joissa ihmiset aidosti voisivat sanoa viihtyvänsä?

  Nykyisin alueiden kehittämisen konkretia, ideat ja innostus kohdistuvat usein vain uuteen ja rakentamattomaan alueeseen mahdollisimman lähellä ydinkeskustaa. Intohimoa ei herätä samalla tavoin jo olemassa olevien asuinalueiden kehittäminen hiukan etäämmällä, jossa sijaitsisi juuri tuo valtava potentiaali. Tai jos kehittämisestä puhutaan, niin ratkaisut ovat vain teknisiä, vaikka kokonaisuutta pitäisi katsoa laajemmalla keinovalikoimalla.

  Miksi näin? Meillä on valtavasti vanhaa asunto- ja aluekantaa, jonka täysi potentiaali ei pääse valloillaan, kun resursseja suunnataan vain uusille alueille ja uudisrakentamiseen. Vallalla on käsitys, että uusi on uusi musta.

  Mikä siis ratkaisuksi, jotta emme hukkaisi eri alueiden mahdollisuutta luoda ja turvata hyvää arkea myös tulevaisuudessa? Yksi keino on joustavoittaa määräyksiä ja monipuolistaa alueita, jossa kaupungeilla on tärkeä rooli mahdollistajana. Tällä tavoin myös houkutellaan alueille uusia investointeja. Lisätään siis kokeilukulttuuria ja katsotaan mitä innovaatioita se tuo mukanaan.

  Eikä kohdenneta kokeilua vain yksittäiseen kiinteistöön, kuten usein tehdään, vaan laajennetaan se koskettamaan kokonaista asuinaluetta. Nämä kokeilut tuottavia uusia palvelukokonaisuuksia, jotka voidaan monistaa muillekin alueille. Positiivinen kehittämisen kierre on valmis.

  Tässä työssä kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisilla on keskeinen rooli, sillä heillä mahdollisuudet ja resurssit ovat olemassa. Myös suhdannetilanne luo tälle pohjaa, sillä talouden hyvät näkymät heijastuvat myös kiinteistö- ja rakennusmarkkinoihin.

  Alan ammattilaiset voivat toimia tien näyttäjinä alueiden kehittämisessä ja täydennysrakentamista hyödyntäen herättää henkiin kokonaisia asuinalueita tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Potentiaalia löytyy niin radan varrelta kuin kauempaa. Puhumme silloin myös samaa kieltä kuin kaupungit, jotka haluavat edistää palvelujen järjestämistä, kestävää liikkumista sekä joukkoliikenteen tehokasta järjestämistä luoden samalla elävää kaupunkikulttuuria.

  Uskon, että tulevaisuudessa juuri asuminen on entistä enemmän palvelua, ja pelkän asunnon sijaan halutaan palvelukokonaisuuksia. Yksinkertaistettuna siirrytään seinistä sisältöihin eli kehitetään asuinalueista palvelualustoja, joihin osa soveltuu jo erinomaisesti. Tuomalla asuinalueelle lisää palveluja, panostamalla viihtyisyyteen ja luomalla toimivat kulkuyhteydet ollaan oikealla tiellä. Olennaista onkin, että asiakaskokemus ja käyttäjälähtöisyys nostetaan keskiöön ja kuunnellaan tarkalla korvalla yhteisön tarpeita.

  Samaa tehdään rakentamisen puolella leanin oppien viitoittamana. Luomalla lisäarvoa asiakkaalle sekä laatua ja tuottavuutta nostamalla kehitetään rakennuttamista oikeaan – asiakaslähtöisempään – suuntaan.

  Rakastu siis uudelleen vanhaan. Se, mikä on tuntunut ehkä jo hiukan nuhjuiselta ja parhaat päivänsä nähneeltä voi olla uusi mahdollisuus, jos annat sille tilaa kukoistaa. Tarvitaan ripaus rohkeutta, tymäys ennakkoluulottomuutta ja kaavoihin kangistumatonta joustavuutta.

  Aija Tasa
  Johtaja, Asunnot
  RAKLI ry

  Linkki Kauppalehden liitteessä julkaistuun artikkeliin