• fi
  • en
  • Airbnb-majoittajille laadittu uusi ohjeistus

    Topten-rakennusvalvonnat ovat julkaisseet uuden ohjeen asunnossa tapahtuvasta majoitustoiminnasta. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää sitä, milloin asuinhuoneiston pääkäyttötarkoitukseksi katsotaan luvanvarainen majoitustoiminta ja milloin taas lyhytaikainen, satunnainen vuokraus. Majoitustoimintaa koskevalla ohjeella halutaan nostaa esille keskeisiä majoitustoiminnalle asetettuja vaatimuksia sekä siihen liittyvää viranomaismenettelyä.

    ”Rajankäynti asuntovuokrauksen ja majoitustoiminnan välillä on ollut tulkinnanvaraista ja herättänyt kysymyksiä. Onkin hyvä, että ohjeessa tulkintaa ja viranomaiskäytäntöjä selkeytetään ja, että ohjeet osaltaan perustuvat oikeuskäytäntöön. Ohjeistus ei myöskään ole liian tarkkarajainen, vaan korostaa viranomaisen kokonaisharkintaa asian eri vaiheissa”, kertoo Eva Elston-Hämäläinen Raklista.  

    Ohjeistus luettavissa täällä

    Lue lisää uutisiamme