• fi
 • en
 • Allianssin yleiset sopimusehdot ja siihen liittyvät sopimuslomakkeet on julkaistu

  Näitä sopimusehtoja noudatetaan allianssina toteutettavassa hankkeessa tilaajan ja palveluntuottajien välisissä allianssisopimuksissa. Sopimusehdot liitetään sopimuslomakkeeseen RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus, joka on voimassa koko hankkeen ajan. Hankkeessa solmitaan myös vaiheittain Kehitysvaiheen allianssisopimus lomakkeella RT 80355 ja toteutus- ja jälkivastuuvaiheita koskeva sopimus lomakkeella RT 80356.

  Allianssilla tarkoitetaan allianssisopimuksissa sovitun hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja muista tehtävistä vastaavien sopimusosapuolten (tilaajan ja palveluntuottajien) muodostamaa organisaatiota, joka vastaa hankkeen kehittämisestä, toteuttamisesta ja jälkivastuusta yhdessä. Allianssi jakaa hankkeeseen liittyvät riskit ja hyödyt kaupallisten ehtojen mukaan sekä noudattaa tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä toteuttaen.

  ”Prosessi on ollut pitkä ja monipolvinen, mutta voin sanoa, että työryhmä on lopputulokseen päästäkseen punninnut kaikki näkökulmat ja kääntänyt jokaisen eteen tulleen kiven kaikkia osapuolia kuunnellen”, toteaa RAKLIa työryhmässä edustanut kehityspäällikkö Marika Latvala.

  Allianssin yleisiin sopimusehtoihin liittyvät sopimuslomakkeet

  • RT 80354 Rakennushankkeen allianssisopimus
  • RT 80355 Kehitysvaiheen allianssisopimus
  • RT 80356 Toteutusvaiheen allianssisopimus
  • RT 80357 Allianssin kaupalliset ehdot
  • RT 80358 Allianssin korvattavat kustannukset

  Sopimusehdot ja siihen liittyvät lomakkeet ovat ostettavissa sähköisessä muodossa Sopimuslomake Net -palvelussa.

  Lisätietoa:
  https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103199