• fi
 • en
 • Ammattimaisten vuokranantajien asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

  Rakli keräsi 12 ammattimaisen asuntotoimijan asukastyytyväisyyskyselyn NPS-luvun viime vuodelta. Keskimääräinen NPS-luku oli 48, eli asukastyytyväisyys ammattimaisilla vuokranantajilla on hyvällä tasolla, lähellä erinomaista. Rakli selvitti viime syksynä myös suomalaisten mielikuvaa vuokra-asumisesta. Tutkimuksen mukaan vuokra-asumiseen suhtaudutaan myönteisesti ja ammattimaisten vuokranantajien luotettavuutta ja laatua arvostetaan.

  Rakli keräsi ammattimaisten vuokranantajien vuoden 2021 asukastyytyväisyyskyselyn NPS-lukuja. Kyselyyn vastanneet 12 asuntotoimijaa omistavat lähes 64 000 asuntoa. Keskimääräinen asukastyytyväisyyden NPS-luku oli viime vuonna 48. NPS-mittaristolla 40–50 on hyvä arvosana, yli 50 erinomainen. 

  – Olen todella tyytyväinen asuntojäsentemme NPS-lukuihin. Keskiarvona 48 on erittäin hyvä. Uskon, että tuloksessa heijastelee ammattimaisten vuokranantajien panostus asukaskokemukseen esimerkiksi tarjoamalla erilaisia palveluita vuokralaisille. Halusimme Raklissa kartoittaa jäsentemme asukastyytyväisyyttä ja pilotoimme yhtenäistä NPS-kyselyä nyt ensimmäistä kertaa, Aija Tasa Raklista kertoo. 

  Vuokra-asumiseen suhtaudutaan yleisesti ottaen myönteisesti 

  Rakli selvitti syksyllä 2021 yleistä mielikuvaa vuokra-asumisesta. Vastaajista yli kahdella kolmasosalla oli positiivinen tai erittäin positiivinen mielikuva. Vuokralla asuminen nähdään helppona, joustavana ja vaivattomana asumisen muotona.  

  Vuokranantajaa valittaessa tärkeitä kriteereitä vastaajien mukaan ovat luotettavuus, turvallisuus, asuntojen hintataso sekä vuokraamisen helppous. 

  – Vuokra-asuminen on erittäin hyvä vaihtoehto moneen elämäntilanteeseen. Ammattimaiset vuokranantajat nähtiin mielikuvakyselyssä erityisesti luotettavina ja osaavina vuokranantajina, jotka tarjoavat laadukkaita asuntoja, Tasa kertoo. 

  NPS mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla: Kuinka todennäköisesti suosittelisit (organisaation nimi) kokemuksesi perusteella? Vastaukset annetaan asteikolla 0–10. Vastaukset jaetaan kolmeen luokkaan: 0–6 ”arvostelijat”, 7–8 ”passiiviset” ja 9–10 ”suosittelijat”. NPS-luku lasketaan kaavalla, poislukien passiiviset: (suosittelijoiden lukumäärä – arvostelijoiden lukumäärä) / kaikkien vastaajien lukumäärä x 100. 

  Tutkimus vuokra-asumisen mielikuvasta toteutettiin kuluttajapaneelitutkimuksena syksyllä 2021 ja siihen vastasi 1000 henkilöä. Tutkimuksen teki Innolink Oy RAKLIn toimeksiannosta. Tutustu mielikuvatutkimuksen tuloksiin.