• fi
 • en
 • Asuinrakennusten energia-avustusten tulee koskea kaikkia

  Hallitus tukee vuosittain asuinrakennusten energiatehokkuusremontteja kymmenien miljoonien eurojen avustuksella. Avustus on osa vihreää siirtymää ja Suomen tavoitetta olla hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Avustukset tulevat tarpeeseen, mutta niiden ulkopuolelle on jätetty taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt ja siten vapaarahoitteiset vuokra-asuntotoimijat. Tämän epäkohdan korjaaminen on välttämätöntä kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin mukaan, mikäli asumisen energiatehokkuutta parantamalla halutaan aidosti vauhdittaa vihreää siirtymää.

  Nykyisellään avustuksia eivät voi hakea taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt. Tätä on perusteltu hallitusohjelmakirjauksilla ja Euroopan unionin valtiontukisäännöillä. Avustusten eriarvoistava perustelu ontuu, sillä valtiontukisäännöt eivät suoranaisesti kiellä taloudellista toimintaa harjoittavien yhteisöjen tukemista.

  Raklin näkemyksen mukaan valtiontukien yleinen ryhmäpoikkeusasetus (komission asetus 651/2014) mahdollistaa soveltamisalan laajentamisen kattamaan vapaarahoitteiset vuokra-asuntotoimijat. Avustusten myöntämisen tulkinta on myös muuttunut, sillä aiemmin 2010-luvulla samaisten sääntöjen pohjalta jaetut avustukset koskivat kaikkia.

  Tulkinnan taustalla on todellisuudessa olettama, että taloudellista toimintaa harjoittavat yhteisöt voivat toteuttaa energiaremonttinsa puhtaasti omilla rahoillaan. Tämä käy ilmi avustusten taustalla olevasta asetuksen perustelumuistiosta, jossa rajaamista perustellaan sillä, että nyt avustusten piiriin kuuluvat kohteet eivät voisi toteuttaa remonttejaan ilman julkista rahaa.

  ”Olettama on erikoinen, sillä vihreän siirtymän tuet on kohdennettava tasapuolisesti ja myös vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajat tarvitsevat tukea vihreään siirtymään. Energiatehokkuus- ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä edistää koko asuntokannan energiakorjauksia. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kannusteiden luomista kaikille toimijoille”, toteaa asumisen johtaja Aija Tasa Raklista.

  Valtioneuvosto hyväksyy piakkoin ympäristöministeriön asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista vuodelle 2023. Tuolloin tehdään poliittinen valinta siitä, keitä kaikkia tuetaan. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen ottaminen uudelleen avustusten piiriin olisi yhteiskunnallisesti viisas valinta, mikäli hallitus haluaa vauhdittaa asettamiaan tavoitteita määrätietoisesti.

  Tutustu Raklin lausuntoon