• fi
 • en
 • Asumisen selvitysryhmän raportti toimii hyvänä keskustelun avaajana

  Eilen julkaistiin raportti selvitysryhmältä, jonka tehtävänä oli arvioida valtion tukeman asuntotuotannon merkitystä ja kehittämistarpeita, valtion asuntorahaston (VAR) käyttötarkoitusta sekä tunnistaa yhteiskunnan tukemaan asuntotuotantoon suunnatut epäsuorat tuet. Raportissa on useita kehittämisehdotuksia asuntopoliittisten tavoitteiden edistämiseksi.

  ”Raportissa on lyhyessä ajassa pystytty hahmottamaan laajasti asuntopolitiikan kokonaisuutta, ja se toimii hyvänä keskustelun avaajana. Oli ilo kuulla julkistustilaisuudessa, että osaa raportissa esitetyistä toimenpiteistä tarkastellaan pian aloittavassa valtiosihteeri Mika Nykäsen vetämässä työryhmässä”, kertoo Aija Tasa Raklista.

  Selvitysryhmän mukaan Ara-järjestelmällä on tärkeä paikkansa osana asumisen tukijärjestelmää, mutta järjestelmän toimivuutta on syytä parantaa monin tavoin. Raportissa huomautettiin, että Aran olisi hyvä jatkossa kiinnittää huomiota entistä enemmän toiminnan ja kustannusten läpinäkyvyyteen.

  ”On erittäin tärkeää, että tuotannontukijärjestelmä on kustannuksiltaan läpinäkyvä. Aran prosessien on toimittava ja oltava myös joustavia”, jatkaa Tasa.

  Ryhmä tunnisti erityisesti ongelmia valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksessa ja sen kyvyssä tasata suhdanteita. Selvityksessä kävi ilmi, että Ara-tuotanto ei ole toiminut viime vuosina suhdanteita tasaavana. Rakli kannattaa sitä, että Ara-tuotannon määrää ja tarvetta tarkastellaan ottaen huomioon vallitsevan suhdanteen erityispiirteet ja asuntomarkkinoiden kokonaistilanne.

  Toimia tarvitaan segregaation ehkäisemiseksi

  Rakli pitää hyvänä, että segregaation ehkäiseminen on nostettu yhdeksi asumisen julkisen tuen keskeisimmäksi painopisteeksi. Raportti ehdottaakin uusia toimia segregaatiokehityksen hallitsemiseksi.

  ”Näemme, että segregaation ehkäisemiseen tulisi osallistaa laajasti ja etsiä yhteistyössä parhaimpia keinoja, jossa niin asumisella, yhdyskuntarakenteella, liikenteellä, kouluilla kuin palveluilla on merkittävä rooli. Olemme ehdottaneet tehtäväksi tutkimusta, jolla erityisesti selvitetään tuotannontuen roolia yhtenä segregaation torjumisen keinona. Samassa yhteydessä voidaan arvioida selvitysryhmän ehdotuksien toimivuutta”, sanoo Tasa.

  Selvitysryhmä suhtautuu positiivisesti vuokrien porrastamiseen tulotasojen mukaan, varsinkin korkeimpien tulojen osalta. Rakli on myös nostanut esiin julkisesti tuetun asuntokannan oikeudenmukaisen kohdentumisen asumisaikana, mikäli asukkaan tulot kasvavat asukasvalinnan jälkeen.

  ”Asumisaikainen tulojen kasvu on mahdollista ottaa huomioon asukkaan asumisturvaa heikentämättä esimerkiksi asukkaan maksamalla erillisellä maksulla, joka olisi mahdollista suhteuttaa tuloihin ja markkinavuokraan. Malli ei lisäisi vuokra-asuntoja tarjoavan tahon hallinnollista työtä eikä vaikuttaisi omakustannusvuokran määräytymiseen. Tämä olisi parempi vaihtoehto kuin aika ajoin keskusteluun nousseet määräaikaiset vuokrasopimukset ARA-kannassa. Toki mallin osalta tulee ottaa huomioon myös segregaatio”, toteaa Tasa.

  Lisätietoa
  Ympäristöministeriö: Asumisen selvitysryhmältä kehittämisehdotuksia asuntopoliittisten tavoitteiden edistämiseksi