• fi
  • en
  • Asuntojen paristokäyttöiset palovaroittimet siirtyvät vuoden 2026 alussa rakennuksen omistajan vastuulle

    Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli, Kiinteistöliitto, Suomen Vuokranantajat, Suomen Opiskelija-asunnot SOA ja Vuokralaiset ovat julkaisseet rakennuksen omistajille ohjeen palovaroitinten muuttuneista vastuista. Ohjeen tarkoitus on vastuiden selkeyttämisen lisäksi auttaa rakennuksen omistajia suunnittelemaan ja toteuttamaan uudistuksen edellyttämät palovaroitinten hankinnat ja asennukset.

    Asuntojen paristokäyttöiset palovaroittimet siirtyvät vuoden 2026 alussa rakennuksen omistajan vastuulle. Muutoksen tavoitteena on paloturvallisuuden parantaminen. Muutos liittyy pelastuslain uudistukseen, joka on tullut voimaan 1.1.2024. Paristokäyttöisiä palovaroittimia koskee kahden vuoden siirtymäaika, joten vuosien 2024 ja 2025 aikana varoittimet ovat vielä huoneiston haltijan vastuulla.

    ”Vuoden 2026 alussa voimaan tuleva muutos on merkittävä, ja kiinteistönomistajien on varauduttava siihen hyvissä ajoin. Ohje on laadittu, jotta kiinteistönomistajat pystyvät suunnittelemaan ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä vuotta 2026 silmällä pitäen”, toteaa Aija Tasa Raklista.

    Ohje rakennuksien omistajille palovaroittimien muuttuneesta vastuusta