• fi
 • en
 • Asuntorakentaminen jatkunut vilkkaana Jyväskylässä, toimistorakentaminen kasvussa

  14.02.2019

  Jyväskylän seudun asuntorakentamisen volyymit pysyvät korkeina. Parina viime vuonna on kaupungissa aloitettu vuosittain noin 2 000 asunnon rakentaminen. Nyt asuntorakennuslupien määrä on kääntymässä laskuun, mutta rakentamisen taso on yhä korkea. Rakenteilla olevista asunnoista iso osuus valmistuu vuokra-asunnoiksi. Asuntorakentaminen on vilkasta esimerkiksi Kankaan alueella, jonne odotetaan sijoittuvan noin 5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa vuoteen 2040 mennessä.

  Toimistorakentaminen on ollut 2010-luvun aikana Jyväskylässä melko vähäistä, mutta toimistorakentamisen volyymit ovat nyt kasvussa. Kankaan alueella on käynnistynyt yli 10 000 kerrosneliön Optimes Business Gardenin rakentaminen, ja toinenkin iso toimistohanke on samalla alueella käynnistymässä. Myös keskustassa rakennetaan uutta toimistotilaa. Liikekiinteistöjen rakentaminen on puolestaan hiljentynyt ainakin väliaikaisesti muutaman vilkkaan vuoden jälkeen.

  Kiinteistömarkkinoiden kaupankäynti säilyy vilkkaana

  Kaksi viime vuotta ovat olleet Jyväskylän kiinteistökauppamarkkinoilla tämän vuosituhannen vilkkaimpia. Vuonna 2017 Jyväskylän seudun kauppavolyymiksi kirjattiin ennätyksellisesti 350 miljoonaa euroa. Viime vuonna kauppavolyymi laski 220 miljoonaan euroon, joka on kuitenkin KTI:n tilastohistorian toiseksi korkein lukema. Vuonna 2018 Jyväskylän seudulla ei tehty niin suuria kauppoja kuin parina aiempana vuonna, mutta yli miljoonan euron arvoisten kiinteistökauppojen lukumäärä oli suurempi kuin vuosina 2016 tai 2017.

  Merkittäviä kiinteistökauppoja tehtiin viime vuonnakin useissa eri kiinteistötyypeissä, ja Jyväskylän kiinteistömarkkinoille on tullut uusia, sekä kotimaisia että ulkomaisia sijoittajia. Joulukuussa toteutetun Alueellisen toimitilabarometrin vastaajat odottavat Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymin pysyvän jokseenkin ennallaan tänä vuonna.

  Toimistojen tilakysynnän odotetaan kasvavan

  Kiinteistömarkkinoiden asiantuntijat arvioivat toimistovuokrien nousseen viime vuonna etenkin Jyväskylän keskustassa, ja nousun odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna. Alueellisen barometrin vastaajat arvioivat myös toimistojen tilakysynnän kasvavan Jyväskylässä, mutta liiketiloissa näkemykset tilakysynnän kehityksestä ovat hieman pessimistisempiä. Liiketilavuokrien odotetaan nousevan Seppälään alueella, mutta Jyväskylän keskustassa ja muilla kaupungin liiketila-alueilla vuokriin kohdistuu laskupaineita.

  Asuntovuokrien kehitys on ollut viime aikoina tasaista, jopa hivenen laskusuuntaista. Syyskuun 2017 ja syyskuun 2018 välisenä ajanjaksona KTI:n uusia asuntovuokrasopimuksia kuvaava indeksi osoitti 0,5 prosentin laskua Jyväskylässä. Asuntomarkkinoiden asiantuntijat odottavat kuitenkin etenkin pienten asuntojen vuokrien nousevan Jyväskylässä tulevan vuoden aikana.

  Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinat, kevät 2019

  Lisätietoja:
  Mikko Soutamo, johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto Oy, puh. 050 5480 480
  Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry, puh. 050 373 6144

  Tiedote perustuu KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIn toimeksiannosta toteuttamaan katsaukseen Jyväskylän seudun kiinteistömarkkinoista. Tietojen lähteinä on käytetty mm. KTI:n tietokantoja ja kiinteistöalan ammattilaisille suunnattuja barometrikyselyjä.