• fi
 • en
 • Coworking on ennen kaikkea palvelua

  15.06.2018

  Kiinteistöalan kovin ohjelma ei synny yhden tai kahden ihmisen näkökulmasta, vaan sitä rakentavat yhdessä Suomen johtavat edelläkävijät. REWORK-tapahtuman rautainen ohjausryhmä kokoontui jo toista kertaa keskustelemaan toimialan mielenkiintoisimmista trendeistä; tällä kertaa ohjelmassa oli Tero Heleniuksen vetämä coworking-työpaja. Työpajan jälkeen tapahtuma avautui laajemmalle joukolle kiinteistöalan päätöksentekijöitä, jotka saapuivat kuulemaan coworking-aiheista paneelikeskustelua. Kattava katsaus coworking-tiloihin tarjosi tärkeitä oppeja toimialan megatrendeistä sekä huomisen liiketoimintamalleista.

  Minkä yhteisön ympärille tila rakentuu, kun toimistoon ei ole pakko mennä?

  Helenius viittasi työpajassaan Antony Slumbersin ideaan siitä, että vaikka emme tarvitse kiinteistöä enää toimistoksi, tai sen enempää mihinkään muuhunkaan, se ei tarkoita ettemmekö haluaisi käyttää kiinteistöjä. Kun välttämättömyys ei enää sanele tilavalintaa, työntekijät etsivät tiloja, jotka palvelevat juuri heidän tarpeitaan.

  Coworking, ja eritoten Niche Market -tilat, ovat nousussa kansainvälisesti. New Yorkissa ne jopa nimettiin kiinteistömarkkinoiden viime aikaisen noususuhdanteen merkittävimmäksi tekijäksi (https://magazine.seats2meet.com/coworking-leases-reign-supreme-in-nyc/). Niche Market -tiloissa, jotka perustuvat tiukasti rajattuun teemaan, työtila rakentuu samanhenkisyyden ja yhteisen harrastuksen ympärille. Erinomaisena esimerkkinä toimii ketjuksi jo levinnyt seinäkiipeilyyn pohjautuva Brooklyn Boulders (https://brooklynboulders.com/gowanus/), jossa aktiiviset urheilijat kokoontuvat tekemään töitä leuanvetojen lomassa.

  Kehitys on looginen, sillä Niche Market -tiloissa kahvitauolla vähintäänkin saa kohdata uusia ystäviä, parhaimmillaan oma ammatillinen verkosto kasvaa päivittäin yksinäisestä työstä huolimatta.

  Elämysten arvo kasvaa palveluiden standardisoituessa

  Palveluiden muuttuessa arjeksi, kun kiipeilyseinä työtilassa muuttuu standardiksi, voimme odottaa työläisten etsivän palveluiden yli kokemuksellisuutta. Ohjausryhmä nosti esiin esimerkiksi syrjäisellä maaseudulla sijaitsevat sende.do ja Mokrin House -coworking-tilat, jotka tarjoavat koulutusta, yhteisöä, inspiraatiota ja irtiottoa tiukassa paketissa. Erityisen suosittuja kokemukselliset tilat ovat suurien teknologiayritysten joukossa, jotka oman Niche Market -yhteisönsä lisäksi haluavat löytää itsensä uudelleen työn lomassa.

  Coworkingin tuottama arvo on vielä jokseenkin epäselvä ja haastava muuttaa kannattavaksi liiketoiminnaksi

  Vaikka abstraktit ideat joustavuudesta ja palvelukeskeisyydestä houkuttelevat yrityksiä tarjoamaan coworking-tiloja työntekijöilleen, selkeää polkua sen tuottamaan liiketoiminnalliseen arvoon ei vielä ole. Selkeäksi esteeksi tuotolle on noussut mm. moninaistuva työ, jota on haastavaa fasilitoida, oli tilana sitten oma kiinteistö tai coworking-tila, niin kauan kuin tiloja on vain yksi. Ratkaisuna moni vaatiikin jo vahvempaa toimitilojen verkkoa, joka kattaisi koko Suomen ja lopulta maailman.

  Myös kovaa tahtia kasvava freelancer-työvoima kaipaa sosiaalisuutta, onnellista sattumaa ja yhteisöllisyyttä työssä, jota tehdään pääpiirteittäin yksin. Tähän kysyntään vastaaminen coworking-tiloilla on ollut yllättävän haastavaa eivätkä jäsenyydet ole toistaiseksi kattaneet tilasta muodostuvia kuluja. Suurin osa ns. coworking-tiloista on päätynyt elämään perinteisen toimistohotelli- ja kokoustilatoiminnan varassa kattaen tilastaan vain pienen palan itse coworking-toiminnalla. Liikkeenjohto ja kiinteistöalan päätöksentekijät eivät kuitenkaan nähneet sitä ongelmana, sillä coworking-tilojen ei tarvitse olla itsenäisesti tuottavaa liiketoimintaa, kun ne toimivat oivasti lisäpalveluina perinteisissä tiloissa. Toimistohotelleissa pienikin coworking-tila luo aktiivista yhteisöllisyyttä koko kiinteistölle, kahviloissa se täyttää hiljaisten tuntien tyhjät asiakaspaikat miellyttävällä pöhinällä. Näkökulma vahvistaa palvelullista ajattelua sekä tuntuu istuvan niin tilaa käyttävien organisaatioiden kuin tilan omistajien ja pyörittäjien toimintaan.

  Syksyllä 24.10. toteutuva REWORK-tapahtuma käsittelee tänä vuonna toimitiloja palvelualustoina sekä nostaa lavalle parhaimmat case-esimerkit työympäristöistä osana menestymisen kulttuuria.

  Teksti: Isla Vainio, HUB13