• fi
 • en
 • Eduskunta hyväksyi lakimuutoksia elinkaarimallilla toteutettavien hankkeiden verotukseen

  11.01.2018

  Säännökset koskevat pitkäkestoisten kokonaispalveluhankkeiden tulojen ja menojen jaksottamista sekä arvonlisäveron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohtaa. Uudistukset tulivat voimaan 1.1.2018.

  Hallituksen esityksen (HE 155/2017 vp) löydät täältä

  PPP-hankkeita koskevia elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain säännöksiä on sovellettu aikaisemmin vain valtiolle luovutettaviin tie- ja väylähankkeisiin. Uudistuksen myötä myös muun tyyppisten kuin pelkästään väylähankkeiden toteuttaminen muillekin julkisyhteisöille ja yksityisille toimijoille on verotuksellisesti samassa asemassa kuin valtion isot infrahankkeet.

  Kokonaishoitopalvelua koskevien verosäännösten soveltamisalan laajennuksen tavoitteena on poistaa erilaisten elinkaarihankkeiden toteutukseen liittyviä verotuksellisia riskejä. Palvelun tuottamisesta johtuvat menot ja rakentamisen rahoittamisesta johtuneet rakennusaikaiset korot voidaan vähentää pitkän sopimuskauden aikana vuosittaisin tasaisin poistoin. RAKLI on kannattanut ehdotettuja muutoksia ja säännösten käyttöalan laajentamista. Kokonaishoitopalveluun liittyvät erityissäännökset koskevat sekä uudisrakentamista että peruskorjaushankkeita.

  Elinkeinoverolain muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa tuloverotuksessa. Arvonlisäverolain uusia kokonaishoitopalvelusäännöksiä sovelletaan hankkeisiin, joihin sisältyvä rakentamistyö aloitetaan lain tultua voimaan.

  Säännösten käyttöalan laajenemisen odotetaan piristävän Suomen PPP-markkinaa. Talonrakennussektorilla on jo vakiintunut palvelusopimusmalli tilaajien omasta taseesta rahoittamiin elinkaarihankkeisiin. Malli laadittiin RAKLI ry:n, Rakennusteollisuus RT ry:n ja Suomen Kuntaliiton koordinoimana yhteistyönä vuonna 2013.