• fi
 • en
 • Elinkeinoelämän järjestöt: Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus uhkaa jäädä torsoksi

  Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen on tuotava kaavoitusta ja luvitusta sujuvoittavia toimia. Nyt uudistus on lipumassa väärään suuntaan, elinkeinoelämän järjestöjen edustajat toteavat.   

  Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus on yksi tämän hallituskauden merkittävimmistä lainsäädännön kokonaisuudistuksista. Uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli aiempaa sujuvampi kaavoitus ja luvitus. Loppusuoran häämöttäessä näyttää valitettavasti siltä, että hyvät tavoitteet on unohdettu. Sääntely on lisääntymässä ja monimutkaistumassa. Uusi laki ei ole lunastamassa niitä odotuksia, joita pääministeri Marinin hallitusohjelmassa ja kokonaisuudistusta käynnistettäessä on asetettu.   

  Jotta lainvalmistelun alkuperäinen tavoite saavutettaisiin, elinkeinoelämän järjestöt peräänkuuluttavat useita muutoksia valmisteilla olevaan esitykseen.  

  Kaavoitusta ei tule monimutkaistaa. Kaupunkiseutusuunnitelmasta ei tule säätää laissa, koska se jäykistäisi MAL-sopimusprosessia sekä koko kaavoitusjärjestelmää.  Viherrakenteen tulee olla selkeästi määritelty, jotta tiedetään mikä maankäyttö on mahdollista.  ELY-keskusten valvontatehtävän tulee jatkossakin kohdistua vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin.  

  Julkisen ja yksityisen yhteistyötä kaavoituksessa tulee edistää laissa.  Kunnassa sijaitsevan kiinteistön omistajalle tulisi antaa mahdollisuus tehdä hankettaan koskeva aloite ja valmistella kaava kunnan päätettäväksi. Kaavoituksen ohjaus- ja päätösvalta tulee kaikissa tapauksissa säilyttää edelleen kunnilla. Lisäkeinot ovat kunnille mahdollisuus tehostaa maankäytön tavoitteiden toteuttamista, eivät uhka.  

  • Kaavoitusta ja luvitusta on nopeutettava.  Viranomaisten päätösten käsittelyaikojen ennakoitavuus on tärkeää kansalaisille ja yrityksille. MRL:n alueidenkäytön ja rakennusluvituksen prosesseissa on huomioitava asiakaslähtöisyys nykyistä paremmin. Lakiin tarvitaan viranomaisille velvoite ilmoittaa arvio kaavamenettelyn kestosta. Lupaprosessien määräajasta tulee säätää laissa. 

  Maankäytön maksujen on oltava ennakoitavia ja kohtuullisia.  Ehdotettu maankäyttösopimusjärjestelmä ei anna maanomistajalle keinoja arvioida hankkeen kannattavuutta ennen hankkeeseen ryhtymistä. Kustannusten ennustettavuus on välttämätöntä kiinteistöjen ja laajempien kokonaisuuksien kehittämiselle. Maankäyttömaksujen on vastattava todellisia kunnalle aiheutuvia kustannuksia ja oltava kohtuullisia sekä läpinäkyviä.  

  Elinkeinoelämän järjestöjen vaatimilla muutoksilla on suuri merkitys kuntien elinvoimalle ja yritysten investoinneille. Tarvitsemme aidosti uudistuneen lain, joka tarjoaa välineitä niin harvaan asuttujen seutujen kuin kasvukaupunkien muutoksiin uudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

  Nykymuodossaan uudistus ei välineitä tarjoa. 
     
  Allekirjoittajat:
  Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto ry 
  Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry 
  Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto ry 
  Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari ry
  Juha Marttila, puheenjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 
  Timo Lappi, toimitusjohtaja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
  Aleksi Randell, toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT ry  
  Jyrki Laurikainen, toimitusjohtaja, RAKLI ry 
  Harri Hiltunen, toimitusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry 
  Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät ry   
  Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry