• fi
 • en
 • Energiatehokkuussopiminen kannattaa

  21.01.2016

  Energiatehokkuus ja ympäristöystävällinen rakentaminen olivat iltapäivän puheenaiheita, kun RAKLI, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva kutsuivat vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuusohjelmaan (VAETS) liittyneet organisaatiot kuulemaan ajankohtaiskatsausta ja mielenkiintoisia esimerkkejä. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen ensimmäinen kausi on päättymässä tämän vuoden lopussa. Järjestelmä on osoittanut toimivuutensa ja odotukset seuraavalle kaudelle ovatkin korkealla.

  ”Energiatehokkuussopimusjärjestelmä on menestystarina. Suomi on pystynyt sen avulla esittämään säästötavoitteidensa toteutumisen Euroopan komissiolle, eikä energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa ole tarvinnut tehdä pakottavalla lainsäädännöllä”, kehui Energiaviraston Heikki Väisänen. Myös yleisö oli yhtä mieltä siitä, että on parempi sopia yhdessä tavoitteista ja jättää kiinteistönomistajille harkintavalta siitä, miten niihin tehokkaimmin päästään.

  Sopuisaa talkoohenkeä

  Energiatehokkuussopimusjärjestelmää voidaan verrata talkoisiin, joissa viranomaiset, yritykset ja kunnat tekevät jokainen oman osuutensa yhteiseen päämäärään pääsemisen eteen. ”Pienikin yksittäinen säästö on merkityksellinen, kun se liitetään kokonaisuuteen. Näistä päivittäisistä teoista muodostuu yhdessä merkittävä potti”, Heikki Väisänen muistutti. RAKLI, ympäristöministeriö ja Energiavirasto ovat kokoontuneet viime aikoina usein neuvottelupöydän ääreen hiomaan vuosien 2017-2025 Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen yksityiskohtia. ”Kiinteistöalalle täytyy antaa erityiskiitos jouhevasti sujuneista neuvotteluista. Toivon, että ensi vuoden alusta vuokra-asuntoyhteisöjen ja toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmiin liittyy mukaan runsaasti uusia organisaatioita”, Väisänen haastoi.

  Säädösmuutoksilla kohti tavoitetta

  Ympäristöministeriössä on menossa paljon hankkeita, joilla rakentamista ohjataan koko ajan energiatehokkaammaksi. ”Päällimmäisenä työpöydällä on viimeisen vuoden ollut lähes nollaenergiarakentaminen. Vaatimustasoja säädetään energiatehokkuusdirektiivin mukaisiksi ja vuoden 2017 alussa säädösten on tarkoitus astua voimaan. Vaatimustasoja sovellettaisiin vuoden 2018 alusta haettaviin rakennuslupiin ”, kertoi Maarit Haakana. Mahdollisuus lausua mielipiteensä hallitusesitysluonnoksesta tarjoutuu maaliskuussa ja lopullinen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi syyskuussa. ”Tähän työhön liittyy myös rakentamismääräyskokoelman uudistaminen. Nykyiset rakentamismääräykset supistuvat rajusti, kun niistä karsitaan pois kaikki ohjeet ja jäljelle jätetään vain asetustasoiset sitovat määräykset”, Haakana kuvaili.

  Ympäristöystävällisiä materiaalivaihtoehtoja

  Esimerkkeinä ympäristövastuullisesta rakentamisesta kuultiin kiertotaloustalo Opaalista sekä Joutsenmerkin saaneesta Auerkulman asunnoista. VAV Asuntojen toimitusjohtaja Teija Ojankoski kertoi, että Vantaan asuntomessuille rakennetun Opaalin suunnitteluun ja toteutukseen osallistui laaja joukko erittäin sitoutuneita ammattilaisia. ”Meillä kaikilla oli kova tahto puuttua rakentamisen ylikulutukseen ja päästä kohti parempaa luonnonvaratasapainoa. Lopulta emme useista seikoista johtuen päässeet niin kunnianhimoiseen toteutukseen kuin alun perin olisimme halunneet, mutta tutkimushanke tuotti tärkeää tietoa jatkoa ajatellen”, Ojankoski summasi.

  Materiaalitehokkuus todettiin tehokkaimmaksi tavaksi pienentää rakennuksen ympäristökuormaa ja hiilijalanjälkeä. Tärkeää on huolellinen suunnittelu ja vaihtoehtoisten materiaalien käyttö aina, kun se on mahdollista. Opaalissa ja sen oheisrakennuksissa on hyödynnetty muun muassa käsittelemätön puuta, kierrätyslasia ja hamppubetonia. ”Erittäin suuri potentiaali sisältyy myös rakennusjätteiden huolelliseen lajitteluun”, Teija Ojankoski painotti.

  Järvenpään Mestariasuntojen kohteelle on puolestaan myönnetty ensimmäisenä Suomessa Joutsenmerkki. ”Joutsenmerkitty talo on hyvä sekä asukkaille että ympäristölle. Yhteispohjoismainen kriteeristö takaa sen, että talossa on todennetusti alhainen energiankulutus, hyvä sisäilma sekä ympäristölle ja terveydelle parhaita mahdollisia rakennusmateriaaleja”, kertoi Leena Hogg. Joutsenmerkki kieltää terveydelle ja ympäristölle haitallisten raaka-aineiden käytön rakennustuotteissa. Rakentamiseen käytettyjen materiaalien kriteerivastaavuuden selvittäminen ja rakentamisen aikataulujen yhteensovittaminen tarjosi haasteita. ”Ensimmäisellä kerralla toteutus oli melko työlästä ja prosessin ajaksi piti ehdottomasti nimetä henkilö, joka vastasi kokonaisuudesta. Loppujen lopuksi kokemus oli kuitenkin myönteinen, ja toivomme, että Joutsenmerkityt talot konkreettisena brändinä läpinäkyvästä ympäristöasioiden ja asumisterveyden edistämisestä tulevat yleistymään Suomessa. Mestariasuntojen seuraava Joutsenmerkki-kohde on jo selvillä.”, Leena Hogg sanoi.

  Hyvällä suunnittelulla tavoitteeseen

  Toisenlaisesta asumisen innovaatiosta kertoi SATOn Miikka Karjaluoto. SATO Studiokoti on syntynyt vastauksena edullisten ja laadukkaiden asuntojen suureen kysyntään. ”Uudessa konseptissamme jokainen yksityiskohta on huolella harkittu ja juuri tähän pieneen tilaan sopiva. Saamamme palaute on ollut erinomaista ja toivomme, että pian voimme tarjota SATO Studiokoteja kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa”, Miikka Karjaluoto maalaili. SATO Studiokoti perustuu pieneen, mutta toimivaan asuntoon, jota täydentävät laajat yhteistilat.

  Enegiatehokkaita työkaluja

  Pandia on kehittänyt Leanheat-tuotteen, jonka avulla voidaan saavuttaa merkittävää energiansäästöä hyvistä lämpöolosuhteista tinkimättä. ”Meillä on mukana jo 7000 asuntoa, joissa lämpötilaa seurataan jatkuvasti. Tämä mahdollistaa kohteen läpikotaisen tuntemisen ja sitä kautta kaukolämmön käytön optimoinnin”, kuvaili Pekka Paaskunta. Hyvän lopputuloksen mahdollistavat asuntokohtainen mittaus ja tekoälyn hyödyntäminen tiedon työstämisessä. ”Sensorien hinnat ovat laskeneet merkittävästi, ja tällaisen järjestelmän takaisinmaksuaika on enää 3-4 vuotta. Kun tiedetään, mitä talossa tapahtuu, paranevat säätö- ja ennakointimahdollisuudet huomattavasti”, Paaskunta lupasi.

  VAETS-iltapäivän lopuksi Motivan Harri Heinaro muistutti raportoijia muutamista keskeisistä asioista, joita heidän olisi hyvä huomioida, jotta lähikuukausien työ etenisi mahdollisimman jouhevasti. ”Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukasta ja oikeaa tietoa Suomen tilanteesta EU:hun. Tämän vuoksi on tärkeää tarkistaa tiedot huolella ennen niiden lähettämistä. Ja jos raportointiin liittyen on kysyttävää, laittakaa viestiä osoitteeseen seuranta-apu(at)motiva.fi”, Heinaro kannusti.