• fi
 • en
 • Fingrid ja Rakli kutsuvat kiinteistönomistajat torjumaan sähköpulaa 

  Sähköpulan torjumiseksi Fingrid on kehittänyt uuden Sähköjärjestelmän tuki -menettelyn. Kiinteistönomistajat voivat menettelyyn liittymällä auttaa sähköpulan välttämisessä. Mukaan toivotaan laajalti erilaisia kiinteistönomistajia, joilla on mahdollista joustaa lyhytaikaisesti ja lyhyellä varoitusajalla vähintään megawatin tehon kiinteistökannassaan. Menettely otetaan käyttöön tulevana talvena joulukuusta 2022 alkaen.  

  ”Olemme pohtineet Raklin jäsenten kanssa keinoja osallistua sähköpulan torjumiseen syksyn alusta lähtien. Jäsenistölle tehdyn kyselyn pohjalta laskimme, että lyhytaikaisen kulutusjouston avulla Raklin jäsenistö voisi keventää sähköverkon kuormaa tarvittaessa noin 240 megawattia. Tämä idea on Fingridinkin laatiman menettelyn taustalla. Mahdolliset sähkökatkot nähtiin kiinteistönomistajien kannalta erittäin haitallisina, joten kiinteistönomistajilla riittää tahtoa mahdollisesti vaikeidenkin joustotoimenpiteiden toteuttamiseen”, kertoo Juho Kess Raklista.  
   
  Rakli kannustaa jäseniään osallistumaan Sähköjärjestelmän tuki -menettelyyn ja tukee jäsenistöään jakamalla tietoa ja parhaita käytäntöjä. 

  ”Toimistokohteiden ilmanvaihdon jousto, ja äärimmillään lyhytaikainen pysäyttäminen on merkittävin toimi, jonka voimme toteuttaa tilojen käyttöä merkittävästi haittaamatta. Sähköpulan uhatessa on erityisen hyvä syy pienentää ilmanvaihtomääriä, jolloin vältetään sähkön kulutuspiikkejä ja pienennetään merkittävästi lämpöhäviöitä. Erinomaista, että laajassa rintamassa yhdessä toimien voidaan sähkökatkoja näin jopa välttää”, toteaa Tuomas Helin Kevan kiinteistösijoitusyksiköstä.   

  Sähköjärjestelmän tuki -menettely toimii seuraavasti: 

  1) Fingrid lähettää varautumispyynnön tekstiviestillä etukäteen määritetyille kohteille kiristyvässä tehotilanteessa tai tilanteessa, jossa sähköpula on mahdollinen* 

  2) Fingrid lähettää aktivointipyynnön tekstiviestillä, kun sähköpulan riski on suuri 

  3) Vastaanottaja toteuttaa kulutusjoustoa tai käynnistää varavoimaa mahdollisuuksiensa mukaan välittömästi, tästä ei erillistä kuittausta Fingridille 

  4) Fingrid seuraa järjestelmän tilan kehittymistä ja lähettää tekstiviestin, kun kulutusjoustot ja varavoiman ajot voi päättää 

  * yllättävässä, häiriön seurauksena syntyvässä sähköpulassa erillistä varautumispyyntöä ei välttämättä ehditä lähettämään. 
   
  ”Kulutusjouston avulla tai käynnistämällä varavoimakoneita voidaan välttää sähköpulatilanne tai vähentää sähkönjakelun keskeytystarvetta sähköpulatilanteissa. Menettelyyn liittyminen on vapaaehtoista ja tietoja mallista sekä siihen osallistumisesta saa nettisivuiltamme”, kertoo Laura Ihamäki Fingridistä.  

  Fingridin tiedote 

  Lisätietoa: 

  Juho Kess  
  Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry 
  0505343955  
  juho.kess@rakli.fi  
   
  Laura Ihamäki 
  Fingrid 
  +358 30 395 5166 
  laura.ihamaki@fingrid.fi