• fi
 • en
 • Hallituksen esitys sähköautojen latauspisteistä julkaistu

  Hallitus antoi 19.3. eduskunnalle sähköautojen latauspisteitä koskevan lakiesityksensä. Hallituksen esitysluonnos oli lausunnoilla viime vuoden loka-marraskuussa ja RAKLI sekä osa jäsenistä lausui luonnokseen. Luonnos sai paljon palautetta ja muun muassa sähköautojen latauspisteisiin ja valmiuteen liittyviin velvoitteisiin tuli muutoksia. Esimerkiksi olemassa olevien ei-asuinrakennusten osalta palattiin direktiivin mukaiselle vaatimustasolle.

  Hallituksen esityksen mukaisessa laissa säädettäisiin seuraavasti:

  Kaikkiin uusiin ja laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 4 pysäköintipaikkaa, täytyisi tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latauspistevalmius luvan mukaisen rakentamisen yhteydessä. Lisäksi uusiin ja laajasti korjattaviin pysäköintitaloihin, jotka on tarkoitettu yhden tai useamman asuinrakennuksen pysäköinnin järjestämiseen, tulisi asentaa latauspistevalmius kaikille pysäköintipaikoille.

  Hallitus ei esitä asuinrakennuksille velvoitteita varsinaisten latauspisteiden asentamiseen, vaan siitä päättäisi taloyhtiö tai rakennuksen tai pysäköintipaikkojen omistaja.

  Uusiin tai laajasti korjattaviin, muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikka, olisi asennettava:

  • vähintään yksi normaalitehoinen (3,7-22 kW) tai suuritehoinen (yli 22 kW) latauspiste, kun pysäköintipaikkoja on 11—50,
  • vähintään yksi suuritehoinen tai kaksi normaalitehoista latauspistettä, kun pysäköintipaikkoja on 51—100 tai
  • vähintään yksi suuritehoinen tai kolme normaalitehoista latauspistettä, kun pysäköintipaikkoja on yli 100.

  Lisäksi uusiin tai laajasti korjattaviin, muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin tulisi asentaa latauspistevalmius seuraavasti: Kun pysäköintipaikkoja on 11-30, latauspistevalmius tulee asentaa vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Kun pysäköintipaikkoja on yli 30, latauspistevalmius tulee asentaa vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin niin, että latauspistevalmiuden vähimmäismäärä ei saa olla pienempi kuin 15.

  Uudisrakentamista ja laajoja korjauksia koskevat velvoitteet tulisivat sovellettavaksi vuodesta 2021 lähtien haettaviin rakennuslupiin.

  Olemassa olevissa, muussa kuin asuinkäytössä olevissa rakennuksissa, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, tulisi olla 31.12.2024 mennessä asennettuna vähintään yksi latauspiste. Rakennuksen omistaja päättäisi, onko latauspiste normaalitehoinen vai suuritehoinen.

  Ympäristöministeriön tiedote asiasta
  RAKLIn marraskuussa 2019 antama lausunto

  Lisätietoja:
  Mikko Somersalmi, tekninen johtaja
  040 720 7645, mikko.somersalmi@rakli.fi