• fi
 • en
 • Hallituksen kaavailema kiinteistöveron nosto heikentää entisestään kiinteistö- ja rakentamisalan suhdannetta

  Hallituksen aikomus korottaa maapohjan kiinteistöveron alarajaa 1,3 prosenttiin on tuomassa kylmää vettä niskaan kaikille kiinteistönomistajille. Raklin tekemän vaikutusarvion perusteella esimerkiksi Helsingissä tai Espoossa sijaitsevan asuin-, toimisto- tai liikekiinteistön kiinteistöverokustannus voi nousta lähes 15 prosenttia. Ammattimaisia kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin mukaan mahdollinen korotus heikentää entisestään alan suhdannetilannetta.

  Ammattimaisia kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustava Rakli on huolissaan Orpon hallituksen kaavailuista korottaa kiinteistöveroa.

  ”Hallituksen ajoitus kiinteistöveron korotukselle on harvinaisen huono, sillä kiinteistöliiketoiminnan kannattavuus on merkittävästi heikentynyt kohonneen kustannus- ja korkotason myötä. Korotus laskee myös kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen hintoja markkinatilanteessa, jossa hinnat pääsääntöisesti jo laskevat kaikkialla Suomessa. Tämä lisää rakennusalan paineita entisestään. Korotus myös nostaa asumisen kustannuksia omistusasunnoissa ja ARA-vuokra-asunnoissa asuvilla, mikäli asuinrakennukset sijaitsevat omistustontilla”, toteaa johtaja Miika Kotaniemi Raklista.

  Rakli toivoo hallitukselta malttia olla toteuttamatta veron korotusta syksyn 2023 budjettineuvotteluiden yhteydessä. Asiaan tulisi mieluummin palata myöhemmin hallituskaudella toteutettavan kiinteistöverouudistuksen yhteydessä. Tällöin voitaisiin paremmin tarkastella uudistuksen vaikutusta kiinteistöveron kokonaiskertymään ja hallita mahdollisen korotuksen ajoitusta.

  Maapohjaa verotetaan nykyisellään yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, jonka vaihteluväli on 0,93-2,00 prosenttia. Veron korotuksen vaikutus vaihtelee kunnittain sen mukaan, mikä on ollut käytössä oleva yleisen kiinteistöveron veroaste. Manner-Suomen kunnissa yleisen kiinteistöveron keskiarvo on 1,1 prosenttia. Kunnista vain noin kuudenneksella veroaste on ollut valmiiksi 1,3 prosenttia tai enemmän. Isoista kaupungeista merkittävimmät vaikutukset nähtäisiin Helsingissä ja Espoossa, jossa veroprosentti on ollut alarajalla tai sen tuntumassa. Raklin tekemän vaikutusarvion perusteella esimerkiksi Helsingissä tai Espoossa sijaitsevan asuin-, toimisto- tai liikekiinteistön kiinteistöverokustannus voi nousta lähes 15 prosenttia.

  Kysymyksiä herättää myös hallitusohjelmakirjauksen muotoilu. Kiinteistöverolaissa maapohjalle ei ole eriytetty omaa veroasteen vaihteluväliä vaan maapohja verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan. Maapohjan kiinteistöveron vaihteluvälin alarajan korotus edellyttää siis maapohjan kiinteistöveron eriyttämistä yleisestä kiinteistöverosta.

  ”Onko valtionvarainministeriöllä valmiutta toteuttaa näin mittavaa muutosta kiinteistöverotukseen budjettilakien säätämisen yhteydessä? Mikäli veron korotus toteutettaisiin yleisen kiinteistönveron alarajan nostona, olisivat vaikutukset kiinteistöalalle katastrofaaliset”, jatkaa Kotaniemi.

  Lisätietoa:

  Miika Kotaniemi, johtaja, kiinteistösijoittaminen
  0407020015

  Lue lisää uutisiamme