• fi
 • en
 • HUS Kiinteistöt mukaan kestävän purkamisen green dealiin

  HUS Kiinteistöt on liittynyt kestävän purkamisen green dealiin.

  Kestävän purkamisen green dealiin sitoutuneet organisaatiot osoittavat toimivansa vastuullisesti rakennuksen koko elinkaaren ajan. Green dealin tavoitteena on lisätä purkumateriaalien kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä. Liittyneitä organisaatioita kannustetaan laatimaan purkukartoitus hyvissä ajoin ennen purkua ja korjaushanketta.

  ”Aivan mahtavaa, että HUS Kiinteistöt sitoutuvat edistämään kiertotaloutta ja toimimaan vastuullisesti myös purkumateriaalien osalta. Kestävän purkamisen green dealin avulla osoitamme, että merkittäviä ilmastotekoja voidaan tehdä ilman pakottavaa lainsäädäntöä”, Olli-Pekka Pajala Raklista kertoo.

  Kestävän purkamisen green dealiin sitoutuneet jäsenet:

  Espoon tilapalvelut
  HUS Kiinteistöt
  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  Lahden kaupunki
  OP Kiinteistösijoitus
  Senaatti-kiinteistöt
  Sponda Oyj
  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  Vantaan kaupunki
  Ylva

  Tulevaisuus on tekoja
  Raklin tietoiskut

  Lisätietoa:
  Rakennuksen purkaminen

  Lisätietoa:
  Purkutyöopas