• fi
 • en
 • Ilmastoasiat keskeisesti esillä RAKLIn toiminnassa vuonna 2019

  07.02.2019

  Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja koko rakennetun ympäristön osuus energiankäytöstä liikenne mukaan lukien on 60 prosenttia. Kiinteistö- ja rakentamisalalla onkin merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja tuota työtä RAKLIssa on tehty pitkäjänteisesti jo usean vuoden ajan.

  Tänä vuonna vähähiilisyys on nostettu keskeiseksi painopisteeksi RAKLIssa, ja tutkimme yhdessä jäsenistömme kanssa mahdollisuutta edistää muun muassa Green dealeja eli vapaaehtoisia sopimuksia valtion ja elinkeinoelämän välillä. ”Kevään aikana pyrimme kokoamaan pilottijoukon jäsenistöstä, joka toimisi testaajana Green dealin saralla”, kertoo Mikko Somersalmi RAKLIsta.

  Aiheeseen päästiin pureutumaan jo heti vuoden alussa Aamukahvi Annankadulla -tilaisuudessa. Aihetta lähestyttiin kiertotalouden ja purkukartoituksen näkökulmasta.

  Yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä esitteli tilaisuudessa lähemmin kiertotalousteemaa ympäristöministeriön kehittämän purkukartoituksen mallin kautta. ”Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon säilymistä taloudessa mahdollisimman pitkään”, pohjusti Hakaste. Hakasteen mukaan isona vauhdittajana on EU:n jätedirektiivin tavoite, jossa halutaan saavuttaa 70 %:n materiaalikierrätysaste vuoteen 2020 mennessä. Kiertotalous onkin erinomainen mahdollisuus toteuttaa direktiivin tavoitteet. Lisäksi asiantuntija Jenni Lehtonen puolestaan esitteli Materiaalitori-hanketta, jolla pyritään edistämään kiertotaloutta yhteisen sähköisen alustan kautta.

  Green Deal -sopimuksen taustaa avasi ympäristöministeriöstä asiantuntija Leena-Kaisa Piekkari, joka kertoi sopimusten tavoitteeksi edistää yhdessä kestävän kehityksen tavoitteita esittämällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. ”Kiertotalouden osalta kokonaisuuden tarkoituksena on parantaa tietoisuutta siitä, minkälaisia materiaaleja syntyy, miten niitä on mahdollista hyödyntää sekä minkälaista arvoa ja asioita olisi hyvä miettiä hyvissä ajoin ennen purkua”, totesi Leena-Kaisa Piekkari.