• fi
 • en
 • Infrahankkeiden kustannukset tarkastelun alla – oppia tuleviin hankkeisiin

  Rakli tarkastelee yhdessä Väyläviraston ja kymmenen kaupungin kanssa menneitä infrahankkeita, niiden kustannusarvioita ja toteutuneita kustannuksia. Yhteisen tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on aiempien hankkeiden kautta oppia lisää tulevien hankkeiden epävarmuustekijöistä ja niistä viestimisestä.

  Rakli tarkastelee yhdessä Väyläviraston ja kymmenen kaupungin kanssa isojen infrahankkeiden kustannuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Suurennuslasin alla on kymmeniä hankkeita ympäri Suomen, kuten erilaisia ratahankkeita, siltahankkeita, uuden asuinalueen infran rakentaminen, valtateitä ja ohitusteitä.

  Tutkimuksessa tarkasteltiin alkuperäistä kustannusarviota, lopullista kustannusta sekä kustannusmuutoksiin johtaneita syitä. Yleisimmät kustannusarvioihin liittyvät epävarmuudet johtuivat hankkeen laajennuksista joko suunnitteluvaiheessa tai toteutuksen aikana sekä hankekokonaisuuden vaativuudesta.

  ”Yleisesti voidaan todeta, että asutuksen keskellä tehtävät infrahankkeet ovat vaativia ja huolellisesta valmistelusta huolimatta hankkeissa on runsaasti epävarmuustekijöitä. Lisäksi tällaisia hankkeita saatetaan laajentaa eli hankkeen kokonaisuutta muuttaa töiden edetessä. Varhaisessa vaiheessa tehty arvio hankkeen kustannuksista voi muuttua merkittävästi matkan varrella perustelluista syistä”, Raklin tekninen johtaja Mikko Somersalmi selventää.

  Toinen selkeä riskitekijä kustannusarviota tehdessä ovat muutokset markkinassa. Markkinatilanteen muutokset ja niistä aiheutuvat kustannusmuutokset korostuvat ennen kaikkea pitkäkestoisissa infrahankkeissa, kuten valtateiden ja raideyhteyksien rakentamisessa.

  ”Hankkeiden valmistelu vie usein vuosia ja sinä aikana markkinatilanne ehtii muuttua merkittävästi. Esimerkiksi tällä hetkellä markkinatilanne ja muutosten ennakointi on vielä erityisen haastavaa.”

  Kustannusarviot tarkentuvat hankkeiden edetessä

  Kustannusarvioista puhuttaessa on hyvä muistaa, että kyseessä on vasta arvio. Mitä varhaisemmassa vaiheessa infrahankkeessa ollaan, sitä enemmän kustannusarvioon sisältyy epävarmuustekijöitä. Hankkeen edetessä arvioita päästään täsmentämään. Raklissa uskotaan, että tiedostamalla ja avoimesti kertomalla kustannusarvioihin liittyvät epävarmuustekijät, mahdolliset kustannusmuutokset eivät tule yllätyksenä.

  ”Kustannusarvioita tehdään hankkeen valmistelun eri vaiheissa. Näiden arvioiden pohjalta puolestaan tehdään usein hankkeen toteuttamispäätös. Mielestämme on erittäin tärkeää, että hankkeen oleelliset sidosryhmät päättäjistä veronmaksajiin saavat tiedon, mitä sen hetkisessä kustannusarviossa on otettu huomioon ja millaisia lopulliseen hintaan vaikuttavia epävarmuustekijöitä hankkeessa on”, Somersalmi kertoo.

  Suurten infrahankkeiden kustannusarvioiden hanketta vetää Rakli ry. Kustannusarvioiden ja toteutuneiden kustannusten selvityksen on tehnyt Ramboll Finland. Hankkeen toimeksiantajina ovat Väylävirasto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Porin kaupungit.