• fi
 • en
 • IPMS yhdenmukaistaa pinta-alan käsitteitä

  27.10.2016

  Kansainvälisten standardien avulla lisätään kiinteistöliiketoiminnan läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja ammattimaisuutta. Erityisesti useissa maissa toimivien yritysten ja sijoittajien kannalta on tärkeää, että käsitteet ja tunnusluvut ymmärretään samalla tavalla. Yksi kansainvälisistä standardeista on IPMS, joka yhtenäistää pinta-alan mittaamista.

  RAKLIn ja RICSin yhteisen aamiaistilaisuuden ensimmäinen puhuja oli aluejohtaja Michael Wadsten RICSistä. Hän kertoi, että kansainvälisten pätevyyksien, kuten RICSin, taustalla on tarve osoittaa laatutasoa sekä kehittyä ja verkostoitua ammatillisesti. ”Meidän tehtävämme RICSissä on valvoa, että yhteisesti sovittuja ohjeita ja standardeja noudatetaan tarkoituksenmukaisesti”, Wadsten kuvasi.

  Pinta-alan mittaaminen maakohtaista

  IPMS:ää, eli International Property Measurement Standardia esitteli Seppo Koponen. ”Nykytilanne pinta-alojen mittaamisessa on todella villi. Vastaavalla tasolla oltaisiin, jos ihmiset mitattaisiin toisissa maissa kantapäistä päälakeen, mutta toisissa kädet ylhäällä tai korot jalassa”, Koponen päivitteli. Joka maassa on käytössä oma mittausstandardinsa, joka voi vielä eriytyä tilatyypeittäin. IPMS julkaistiin 2014, eikä sitä ole vielä otettu laajasti käyttöön. ”Parasta olisi yhdistää kansainvälisen ja kotimaisen standardin hyvät puolet. Esimerkiksi sitä on hämmästelty kovasti, miksei meillä ole asuntomarkkinoinnissa osattu hyödyntää parvekkeiden pinta-alojen ilmoittamista, mikä IPMS:ssä on itsestään selvää”, sanoi Seppo Koponen.

  IPMS on nyt laadittu asuin- ja toimistokiinteistöille. Omia versioita suunnitellaan liike- ja teollisuuskiinteistöille. ”Standardia valmistelevassa toimielimessä on edustettuna 60 jäsenorganisaatiota ympäri maailman, pääosin suurilta kiinteistömarkkinoilta”, Seppo Koponen kertoi. Näin suurella joukolla valmisteltu standardi on luonnollisesti kansainvälinen kompromissi ja nyt kerätään käytännön kokemuksia, joiden pohjalta yksityiskohtia voidaan muokata.

  Esimerkiksi toimistojen IPMS:ssä on kolme standarditasoa:

  1. Gross external area: ulkoseinien ulkopintojen sisäpuolinen alue, vastaa Suomen bruttoalaa
  2. Gross internal area: ulkoseinien sisäpintojen sisäpuolinen alue; komponenttiajattelu mukana
  3. Occupier area: omistajan tai vuokralaisen hyödynnettävissä oleva alue

  Tietoa standardeista tarvitaan

  Tarkempia vertailulaskelmia IPMS:n ja suomalaisten määritelmien välillä esitteli Jari Rönkkö. Testimittaukset on Suomessa tehty yhteensä neljästä kohteesta, jotka ovat uusi ja vanha asuintalo sekä uusi ja vanha toimistorakennus. ”Ainakin komponenttimittauksesta ja parvekkeiden pinta-alan laskemisesta olisi meilläkin hyötyä”, linjasi Seppo Koponen. Aamukahvitilaisuuden osallistujat arvioivat, että IPMS-standardi tulee vastaan, kun kansainväliset sijoittajat alkavat Suomessakin kysyä sen mukaisia pinta-aloja. Yhteisenä johtopäätöksenä todettiin, että nyt on oikea aika valmistautua tulevaan, jotta asiakkaiden toiveisiin voidaan vastata. RAKLIn toivotaan tuovan esiin saavutettavia hyötyjä ja käytännön esimerkkejä.