• fi
  • en
  • Järjestöt: EU:n ei tule säädellä yksityiskohtaisia keinoja rakennuskannan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

    Suomalaisia kiinteistönomistajia edustavat järjestöt ovat laatineet yhteisen kannanoton periaatteista, joilla EU:ssa tulisi edistää eurooppalaisen rakennuskannan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Raklin kanssa kannanottoa ovat olleet tekemässä Kaupan liitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, MaRa ja Omakotiliitto. Järjestöt edustavat noin 80 prosenttia kaikista Suomen kiinteistöistä.

    Kannanotossaan järjestöt toteavat, että pääperiaatteena tulisi olla päästöjen vähentäminen yksityiskohtaisempien teknisten vaatimusten sijaan. Jäsenvaltioiden tulisi saada valita keinot ja käytännön toteutus varmistaakseen teknologianeutraalit ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut, jotka ottavat huomioon kansalliset vahvuudet ja erot. Jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja rakennuskannan energiatehokkuudessa, ja jäsenvaltioiden tulisi hyötyä saavutetuista tavoitteestaan sen sijaan, että heille asetetaan entistä tiukempia velvoitteita. Järjestöt myös muistuttavat, että kansalliselle täytäntöönpanolle tulisi antaa riittävästi aikaa.

    Kannanotto kokonaisuudessaan luettavissa täällä