• fi
 • en
 • Järkevää jäähdytystä kesäkuumalla

  08.06.2023

  Kun sää lämpenee ja aurinko hellii, voi lämpötila nousta tukalan korkealle sisätiloissa. Lämpötilaa on siis syytä seurata ja tarvittaessa jäähdyttää.

  ”Liian viileäksi ei pidä jäähdyttää. Esimerkiksi helteillä ei ole mitään järkeä pitää toimistossa 21 celsiusasteen lämpötilaa vaan lähempänä 25 °C. Asuinrakennuksissa kesäajan jäähdytysraja on 27 °C ja toimistoissa sekä liiketiloissa 25 °C. Tämä on laskennallinen raja, jota ei kannata ylittää”, muistuttaa asiantuntija Minna Tolvanen Motivasta.

  Teknisiä tiloja koskevat laitteiden mukaiset lämpötilavaatimukset, mutta niissäkin kannattaa välttää tarpeetonta jäähdytystä. Esimerkiksi lämmönjakohuoneessa tai sähköpääkeskuksessa jäähdytysraja on 35 °C tai muuten laitteiston mukaan.

  Automaation asetukset kohdalleen ja yötuuletus hyötykäyttöön

  Tolvasen mukaan kannattaa hyödyntää yötuuletusta ja ilmanvaihdon tehostusta silloin, kun ulkoilman lämpötila on alle 16 °C. Vähemmän käytössä olevissa tiloissa, kuten portaikoissa ja käytävissä, maksimilämpötila saadaan alas ilmanvaihtoa tehostamalla. Jos tiloihin on asennettu ilmankosteutta mittaavia RH-antureita, ilmanvaihdon tehostus on mahdollista tehdä myös kosteusmittausten mukaan.

  ”Jäähdytyskaudella on muistettava varmistaa lämmöntalteenoton ohitusasetukset, ja lämmöntalteenottoa kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan jäähdytyksessä. Päälle jätetään vain välttämättömät lämmitykset ja muut kytketään pois toiminnasta. Näin minimoidaan riski samanaikaiseen lämmitykseen ja jäähdytykseen”, Tolvanen jatkaa.

  Myös tuloilman lämpötilasäädön toiminta on tarkistettava. Tuloilman pitää olla viileämpää kuin huoneilma, jolloin huoneilma vaihtuu halutulla tavalla. Jos huoneilma vaihtuu huonosti, voi ilma tuntua raskaalta ja sitä voidaan joutua viilentämään erillisen jäähdytysverkon kautta enemmän kuin hyvin toimivan ilmanvaihdon kanssa.  Jäähdytyksen asetusarvot tarkistetaan viimeistään tässä vaiheessa, samoin jäähdytysveden lämpötila käytössä olevan laitteiston mukaan.

  Aurinkosuojaus vähentää jääh­dy­tys­tar­vet­ta

  Tilojen lämpökuormaa voidaan pienentää vähentämällä turhaa laitekuormaa ja valaistusta. Myös aurinkosuojauksella ja aktiivisilla varjostusratkaisuilla on suuri vaikutus jäähdytyksen tarpeeseen. Ikkunoiden ja muiden lasipintojen kaihtimet ja verhot sekä markiisit auttavat lämpötilan säätelyssä.

  ”Automatisoitujen aurinkosuojausratkaisujen toiminta ja kunto pitää muutenkin myös muistaa tarkistaa. Toimimattomat laitteet eivät vähennä suoraa säteilyä ikkunapinnoille. Suurempia lasipintoja, kuten lasikattoja ja -seiniä, on mahdollista aurinkosuojata myös tarkoitukseen suunnitelluilla kalvoilla”, Tolvanen toteaa.

  Luonnon tarjoamaa aurinkovarjostusta voidaan saada puuston avulla. Tämä keino vaatii pitkäjänteistä suunnittelua ja kannattaa huomioida muun muassa pihasuunnittelussa. Ikkunoita uusittaessa g-arvo kertoo auringonsäteilyn kokonaisläpäisyn. Joskus voi apua olla myös niin helposta keinosta kuin parvekelasitusten aukaisemisesta ja parvekkeen kunnollisesta tuuletuksesta.

  Lämpöpumppujen hyödyntäminen jäähdytyksessä

  Maalämmön energiakaivoja ja vesistölämmön keruupiiriä voidaan hyödyntää jäähdytyskaudella viilennykseen. Kun keruupiirit on asennettu, on kylmän tuotto varsin edullista. Myös ilma-vesilämpöpumpuilla voidaan tuottaa viilennystä. Tilakohtaisilla ilmalämpöpumpuilla voidaan hyödyntää myös kosteuden poistoa jäähdytyksen sijaan. Tämä apukeino perustuu siihen, ettei kuiva ilma tunnu yhtä tukalalta kuin kostea. Näin saadaan vähennettyä jäähdytystarvetta, vaikka todellinen lämpötila pysyy samana.

  Tee ainakin nämä:

  Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden mukaisesti viestintää eri lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään alan toimijoista kootun Talotekniikan viestintäfoorumin kautta. Motiva koordinoi foorumin toimintaa ympäristöministeriön toimeksiannosta.

  Lisää vinkkejä Talotekniikan viestintäfoorumin sivuilla:
  www.motiva.fi/talotekniikanviestintafoorumi

  Lisätietoja:
  Motiva Oy
  asiantuntija Minna Tolvanen
  minna.tolvanen@motiva.fi
  puh. 050 526 5194